Черный Алексей Петрович

Т.А.Ә.: Черный Алексей Петрович

Білімі:

1981-1986

Криворож тау-кен институты,

Тау-кен жұмыстарын электрлендіру және автоматтандыру

1988-1991

Криворож тау-кен институты, аспирантура

Еңбек тәжірибесі:

Академиялық:

1986-1988

КТКИ электртехника негіздері кафедрасының инженер-зерттеушісі

1988

КТКИ кіші ғылыми қызметкері

1988-1991

КТКИ аспиранты

1991-1994

КТКИ ЭЖА кафедрасының ассистенті

1994-1999

ЭЖА кафедрасының доценті

1999-2000

КТКИ КТП кафедрасының меңгерушісі

2000-2003

КТП кафедрасының доценті

2003-2005

М.Остроградский атындағы КҰУ САУЕ кафедрасының профессоры

2005 жылдан қазірге дейін

М.Остроградский атындағы КҰУ ИЭЭСУ директоры

Оқытатын

пәндері:

  • Техникалық құрылғылардың жетектері

  • Электржетекті басқару жүйелері

  • Математикалық есептер және компьютерлік модельдеу

  • Электрмеханикалық жүйелерін модельдеу

  • Қазіргі бағдарламалық орталар

Марапаттар мен сыйлықтар:

2018

Украинаның білім саласындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты

2021

Украинаның премьер-министрінің Алғыс хаты

Жарияланымдар мен презентациялар:

2023

Бушер В.В,, Глазєва О.В., Чорний О.П., Титюк В.К.Науковий твір «Дослідження електромагітних та електромеханічних процесів у високовольтних елекутроприводах підрулюючих пристроїв». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 118060 від 12.04.2023 р.

2023

Бурдільна Є.В,, Сергієнко С.А., Чорний О.П., Титюк В.К., Рижик М.М., Пономаренко О.А. Комп’ютерна програма «Програма для математичного моделювання траєкторії руху зернового потоку при перевантаженні зерна стрічковими зернометальними машинами». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117689 , від 29.03.2023 р.

2023

Артеменко А.М,, Чорний О.П. Науковий твір «Визначення параметрів тягового електроприводу кар’єрних електровозів при змінних умовах зчеплення». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117602 , від 28.03.2023 р.

2023

Чорний О.П., Чорна О.А., Титюк В.К., Курляк П.О. Науковий твір «Інформаційна технологія комплексного моніторингу стану асинхронних двигунів». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117332, від 21.03.2023 р.

2023

Чорний О.П., Герасименко Л.В. Науковий твір «Визначення принципів упорядкування навчальних консультацій у закладах вищої освіти». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117193, від 17.03.2023 р.

2023

Чорний О.П., Герасименко Л.В., Титюк В.К. Науковий твір «Використання методів математичного моделювання в організації навчання майбутніх фахівців з електричної інженерії». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117194, від 17.034.2023 р.

2023

Чорний О.П., Герасименко Л.В., Костанда О.І., Бушер В.В. Науковий твір «Оптимізаційний підхід до формування розкладу індивідуальних занять з фахових дисциплін у майбутніх бакалаврів з електричної інженерії». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117195, від 17.03.2023 р.

2022

Титюк В., Власенко В., Рожненко Ж., Чорний О., Бурдільна Є. Аналіз експлуатаційних характеристик вентильно-індукторного двигуна в аварійних режимах. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2022. – Вип. 2/2022 (58). – С.17-24. DOI: 10.30929/2072-2052.2022.2.58.10-15

2022

Барановський В. Д., Коломіц Г. В., Барановська М. Л., Власенко В. А., Чорний О. П., Артеменко А. М., Батирбек А. Е. Дослідження потенціалу енергозбереження шахтної водовідливної установки засобами регульованого електроприводу. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2022. – Вип. 1/2022 (57). – С.16-24. DOI: 10.30929/2072-2052.2022.1.57.16-24

2023

V. Tytiuk, O. Chornyi, D. Mrachkovskyi,S. Tryputen, M. Tryputen, V. Kuznetsov Mathematical model of the closed-loop system of excavator bucket positioning. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2023, № 1. 126-133

2022

Чорний О. П., Герасименко Л. В. Визначення принципів упорядкування навчальних консультацій у закладах вищої освіти. Інженерні та освітні технології. Кременчук : КрНУ, 2022. Т. 10. № 4. 74 с.

2022

Valerii Tytiuk, Oleksii Chornyi, Victor Busher, Tatyana Siverskaya, Mila Baranovskaya, Vitalii Kuznetsov. Mathematical Model of a Three-Phase Induction Motor with Asymmetrical Twelve-Zone Stator Windings. Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), MEES 2022 (2022) 226231. DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005661

2022

Oleksii Chornyi; Valeriy Vatazhok; Olha Chorna; Denys Kalinin. Virtual Laboratory Complex for Studying the Theoretical Foundations of Construction and Analysis of Electromechanical Systems. Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), MEES 2022 (2022) 4548. DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005661

2022

Oleksii Chornyi; Larysa Herasymenko; Victor Busher. Development of the Principles of Improving the Efficiency of Educational Information Acquisition. Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), MEES 2022 (2022) 6973. DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005733

2022

Черная О.А., Черный А.П., Тытюк В.К. Разработка мобильного приложения для проведения виртуальных лабораторных работ по дисциплине «Теория электропривода». Черная О.А. / // ВЕСТНИК КГИУ № 3 (38). – 2022. – С. 57-63

2022

Olexandr Kuzenkov; Victor Busher; Oleksii Chornyi; Anatoliy Nikolenko; Vitaliy Kuznetsov; Oleksandr Savvin. Nonlinear Analysis of Bifurcatory Properties of Mathematical Model of Subpopulation Dynamics in the Case of a Single Niche for Subpopulation. 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis and Intelligent Computing, SAIC 2022 – Proceedings, 2022. DOI: 10.1109/SAIC57818.2022.9923003

2022

Victor Busher, Oleksii Chornyi, Valerii Tytiuk, Oksana Glazeva, Oleksandr Rozlutskyi, Vitaliy Kuznetsov. Methods of Pulse Width Modulation in Cascaded High Voltage Frequency Converters.Proceedings of 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), KhPIWeek 2022 (2022). DOI: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916412

2022

Vladyslav Baranovskyi, Oleksii Chornyi, Victor Busher, Valeriy Kuznetsov, Petro Hubskyi, Olha Lelikova. Improving the Energy Efficiency of a Mine Drainage Installation by Means of an Industrial Electric Drive. Proceedings of 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), KhPIWeek 2022 (2022). DOI: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916356

2022

Vladimir Vlasenko, Valerii Tytiuk, Vitalii Kuznetsov, Yelena Kuntush, Oleksii Chornyi, Victor Busher. Analysis of Operational Characteristics of SRM in Emergency Modes of the Converter Unit. Proceedings of 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), KhPIWeek 2022 (2022). DOI: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916330

2022

Oleksii Chorny, Larysa Herasymenko, liudmyla Holubnycha, Liudmyla Zelenska, Nataliia Dzyna, Valerii Tytiuk. Information Technologies for Visualization of Diagnostic Results of Future Engineers Competences in Multidimensional Non-Metric Spaces. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2022, 100(20), pp. 5906–5917. E-ISSN: 1817-3195. ISSN: 1992-8645

2022

Чорний О.П., Титюк В.К., Артеменко А.М., Зачепа Н.В., Зачепа Ю.В., Сергієнко С.А.Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами: навчальний посібник. Кременчук : Видавництво » Novabook «, 2022. – 204 с., іл. ISBN 978-617-639-379-5

2022

Зачепа Н.В., Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Хребтова О.А., Ченчевой В.В. Заходи і засоби забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин: монографія. Кременчук : Видавництво «НОВАБУК», 2022. – 132 с., іл. ISBN 978-617-639-361-0

2022

Титюк В. К., Чорний О. П., Луценко І.А., М.Л. Барановська. Керування пуском потужних електроприводів, оптимізованим за енергетичною ефективністю: монографія. Кременчук : Видавництво «НОВАБУК», 2022. – 256 с., іл. ISBN 978-617-639-342-9

2022

Чорна О. А., Бісікало О. В., Чорний О. П., Титюк В. К. Моніторинг стану асинхронних двигунів на основі зовнішніх ознак. Кременчук : Novabook, 2022. – 180 с. : іл. ISBN 978-617-639-341-2

2022

Чорний О. П., Титюк В.К., Герасименко Л. В. Науковий твір «Використання методів математичного моделювання в організації навчання майбутніх фахівців з електричної інженерії». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, від 21.01.2022 р.

2022

Чорний О. П., Титюк В.К., Герасименко Л. В., Бушер В.В. Науковий твір «Визначення принципів упорядкування навчальних консультацій у закладах вищої освіти». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, від 21.01.2022 р.

2022

Чорний О. П., Чорна О.А., Титюк В.К. Комп’ютерна програма «Мобільний додаток DCMotor «Віртуальний стенд для дослідження електричних двигунів постійного струму незалежного збудження». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, від 21.01.2022 р.

2022

Rak A., Busher V., Chornyi O., Kachan Yu., Keznetsov V. Method for Determining the Generating Capacity of the Waste Heat Recovery System of Main Engines. Method for Determining the Generating Capacity of the Waste Heat Recovery System of Main Engines //Advances in Computer Science for Engineering and Manufacturing. Springer. – С. 134-146. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-03877-8

2022

Busher V., Chornyi O., Keznetsov O., Tryputen M., Keznetsov V., Stopkin V., Rumiantsev V. Investigation of the Bifurcation Properties of the Dynamics of a Biological Population Based on a Logistic Model. Investigation of the Bifurcation Properties of the Dynamics of a Biological Population Based on a Logistic Model //Advances in Computer Science for Engineering and Manufacturing. Springer. – С. 203-212. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-03877-8

2022

Дебелый С.А. Лимонов Л.Г. Сивякова Г.А. Черный А.П. Модель системы автоматического регулирования толщины полосы стана холодной прокатки. Scientific Collection «InterConf», (104): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (April 16-18, 2022). Tallinn, Estonia: Ühingu Teadus juhatus, 2022. 332 p. ISBN 978-5-7983-4322-5

2021

Тытюк В.К., Черный А.П., Бушер В.В., Мрачковский Д.В. Цифровизация управления мехатронными системами карьерных экскаваторов. Вестник карагандинского государственного индустриального университета, № 4 (35) 2021. – С. 41-49. https://drive.google.com/file/d/1Z2ZHfIa-mT_3AZyDq7__WbFwcOsfAcah/view

2021

Тытюк В.К., Черный А.П., Бушер В.В., Мрачковский Д.В. Цифровизация управления мехатронными системами карьерных экскаваторов. XI Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНЖИНИРИНГ», посвященная 30-ти летию Независимости Республики Казахстана, НАО «Карагандинский индустриальный университет», г. Темиртау, ноябрь 2021.

2021

Rak A., Busher V., Chornyi O., Kachan Yu., Keznetsov V. Method for Determining the Generating Capacity of the Waste Heat Recovery System of Main Engines. International Symposium on Engineering and Manufacturing (ISEM2021). 24-26 December 2021, Kyiv, Ukraine

2021

Busher V., Chornyi O., Keznetsov O., Tryputen M., Keznetsov V., Stopkin V., Rumiantsev V. Investigation of the Bifurcation Properties of the Dynamics of a Biological Population Based on a Logistic Model. International Symposium on Engineering and Manufacturing (ISEM2021). 24-26 December 2021, Kyiv, Ukraine

2021

Сивякова Г.А., Черный А.П., Харченко Е.М. Влияние пандемии на компетенции преподавателей вузов. Труды университета, Карагандинский технический университет. 4(85)/2021, С. 5-11. DOI 10.52209/1609_1825_2021_4_5

2021

Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Зачепа Н.В., Поднебенна С.К., Михальченко Г.Г. Оцінка економічної ефективності впровадження локальних автономних джерел енергії. Гідроенергетика України, 3-4/2021, С. 35-41. ISSN 1812_9277

2021

Титюк В.К., Чорний О.П. Математическая модель АД с двухклеточным ротором на основе теории обобщенного электромеханического преобразователя. Гідроенергетика України, 3-4/2021, С. 77-83. ISSN 1812_9277

2021

Chornyi O. Herasymenko L. Tytiuk V., Busher V. Information Technologies for Visualization of the Diagnostic results of the Formation of the Competencies of Future Engineers in Multidimensional Non-metric Spaces. Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S., Skyba M., Musial J., Polishchuk O. – 2021. – 770 р. ISBN: 978-966-8226-41-4. DOI: 10.31891/monograph/2021-10-1

2021

Chornyi O. Herasymenko L. Tytiuk V., Bigdan M., Busher V. Visualisation of the Maturity of Future Electrical Engineers Professional Competencies. Proceedings of the IEEE 20th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), MEES 2021 (2021) 254259. DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598577

2021

Busher V., Shestaka A., Chornyi O., Glazeva O. Melnikova L., Tytiuk V. Method of Space Vector Pulse Width Modulation in High Voltage Cascaded Frequency Converter with Damaged H-cells. Proceedings of the IEEE 20th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), MEES 2021 (2021) 498-502. DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598782

2021

Бурдільна Є. В., Сергієнко С. А., Чорний О. П. Система векторного керування електроприводом конвеєра зернометальної машини. Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – № 2. – С. 8–16. DOI: 10.15588/1607-6761-2021-2-1

2021

Бурдільна Є.В., Чорний О.П., Титюк В.К., Сергієнко С.А. Синтез закону керування електроприводом вентилятора зернокидача для фокусування зернового потоку . World Science journal. 5 (66). С. 4–13. doi: 10.31435/rsglobal_ws/30052021/7584

2021

Ченчевой В. В., Зачепа Ю. В., Чорний О. П., Яцюк Р. П., Ченчева О. О., Некрасов А. В., Кропивний І. О. Теплова модель системи «асинхронний генератор–асинхронний двигун» при несиметрії в обмотках статора. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2021. – Вип. 2/2021 (54). – С. 47-55. DOI: 10.30929/2072–2052.2021.2.54.47-55

2021

Зачепа Ю. В., Чорний О. П., Зачепа Н. В., Хребтова О. А., Сергієнко І. С., Ченчевой В. В., Поднебенна С.К. Методика вибору механічного пристрою спряження частот обертання колеса транспортного засобу та валу асинхронного генератора за умови його гарантованого збудження. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2021. – Вип. 1/2021 (53). – С. 814. DOI: 10.30929/2072-2052.2021.1.53.8-14

2021

Chenchevoi, V., Kuznetsov, V., Kuznetsov, V., Zachepa, Y., Chencheva, O., Chornyi, O., Kovzel, M., Kovalenko, V., Babyak, M., Levchenko,S. Development of mathematical models of energy conversion processes in an induction motor supplied from an autonomous induction generator with parametric non-symmetry. (2021). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (8 (112)), 67–82. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239146

2021

Chornyi Oleksii, Zachepa Yuriy, Larysa Herasimenko, Oksana Khrebtova. Quality Assessment of Academic Subjects Learning in Professional Training / Development of Specialists in Electrical Energy Industry. «Modern problems of power engineering and ways of solving them». III International Scientific and Technical Conference – GTU, Tbilisi, Georgia, December 07.06.2021 – 10.06.2021

2021

Chornyi O, Herasymenkoa L, Busher V., Tytiuk V., Khandakji K., Zakis J. Evaluation of Students` Learning Based on Cybernetic Models with Differential Equations of Fractional Order. International e-Engineering Education Services Conference (e-Engineering’2020), Jordan, 22-23/June/2021

2021

Чорний О. П., Герасименко Л. В., Титюк В.К. Науковий твір «Метод візуалізації результатыв дыагностики сформованості компетентностей майбутніх інженерів в багатовимірних неметричних просторах». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104318, від 28.04.2021 р.

2021

Чорний О. П., Герасименко Л. В., Титюк В.К. Науковий твір «Методика розрахунку і побудови візуального образу сформованості професійних компетентностей майбутніх фахівців електроінженерії». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104316, від 28.04.2021 р.

2021

Чорний О. П., Герасименко Л. В. Оцінка сформованості фахових компетентностей. Інженерні та освітні технології. 2021. Т. 9. № 1. С. 40–51.

doi: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2021.09.01.04

2021

Артеменко А.М., Чорний О.П. Математичне моделювання тягового електропривода кар’єрного електровоза з урахуванням змін умов зчеплення. Матеріали конференції «L Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2021)», Вінниця, 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/allfeeem/allfeeem-2021/paper/view/11941 Дата звернення: березень. 2021

2021

Artemenko A., Chornyi O., Sydorenko V., Serhiienko S., Zachepa Yu., Kuznetsov V., Kuznetsova A. Estimating the probability of the emergency operation of the quarry electric locomotive traction electric drive. (2021) Estimating the Probability of the Emergency Operation of the Quarry Electric Locomotive Traction Electric Drive. World Science. 2(63). doi: 10.31435/rsglobal_ws/28022021/7448

2020

Артеменко А.М., Чорний О.П. Експериментальні дослідження з визначення параметрів електричних двигунів тягового електроприводу кар’єрного електровозу. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2020. – Вип. 4/2020 (52). – С. 27-32. DOI: 10.30929/2072-2052.2020.4.52.27-32

2020

Артеменко А.М., Чорний О.П., Данилейко  О.К. Стан електромеханічного обладнання та аналіз режимів роботи тягових електроприводів кар’єрних електровозів. Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2020. – № 41. – С. 81-98.  – (Серія: Технічні науки). DOI:10.31498/2225-6733.41.2020.226186

2020

Busher V, Chornyi O, Glazeva O, Tytiuk V, Kuznetsov V., Tryputen N. Optimal Control Method of High-Voltage Frequency Converters with Damaged Cells. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, 985 (1), 012021. DOI: 10.1088/1757-899X/985/1/012021

2020

Chornyi O, Herasymenkoa L, Busher V. The learning process simulation based on differential equations of fractional orders. Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020). , Kryvyi Rih, Ukraine, December 18, 2020. р.473-483

2020

Chornyi Oleksii, Tytiuk Valerii, Zachepa Yuriy, Kuznetsov Vitaliy, Tryputen Mykola, Nadtochyi Volodymyr. Effect of uncertainty of the parameters of a synchronous motor mathematical model on the parametric and numerical stability of its solutions and calculation of dynamic modes. «Modern problems of power engineering and ways of solving them». II International Scientific and Technical Conference – GTU, Tbilisi, Georgia, December 7-10, 2020

2020

Жаутиков Б.А., Сивякова Г.А., Черный А.П. Требования цифровой эпохи. Архитектоника образовательного пространства: тренды и вызовы: сборник трудов Международной научно-методической конференции «Архитектоника образовательного пространства: тренды и вызовы» – Темиртау: КарИУ, 2020

2020

Busher V, Chornyi O, Glazeva O, Kuznetsov V., Tytiuk V., Tryputen M. Optimal Control Method of High-Voltage Frequency Converters with Damaged Cells. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 985 (2020) pp: 012021. DOI: 10.1088/1757-899X/985/1/012021

2020

Volodymyr Chenchevoi; Iurii Zachepa; Oleksii Chornyi; Olga Chencheva; Rostyslav Yatsiuk. Electric Power Quality Induction Generator with Parametric Asymmetry. Proceedings of the International Conference on 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), KhPIWeek 2020 (2020) 504-508. DOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250097

2020

Zachepa Iu., Chornyi O., Perekrest A., Zachepa N., Chenchevoi V. Power supply for educational institutions: efficiency and alternatives. Collective monograph /edited by M. Sotnyk, Doctor of Technical Sciences. – Hamilton, Canada, Accent Graphics Communications & Publishing, 2020. – 146 p.

2020

Busher V, Chornyi O, Glazeva O, Tytiuk V, Kuznetsov V, Tryputen N. Optimal Control Method of High-Voltage Frequency Converters with Damaged Cells. 15th International Scientific and Technical Conference “Problems of the railway transport mechanics PRTM2020”. – October 22–23, 2020, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (DIIT)

2020

Tytiuk, V., Chornyi, O., Zachepa, Y., Kuznetsov, V., Tryputen M. Control of the start of high-powered electric drives with the optimization in terms of energy efficiency. Natsional’nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk. – 2020. – №. 5. – С. 101-108.

2020

Tytiuk V.K., Baranovskaya M.L., Chorny O.P., Burdilnaya E.V., Kuznetsov V.V., Bogatyriov K.N. Online-Identification of Electromagnetic Parameters of an Induction Motor. ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations. 2020;63(5):423-440.

 https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-5-423-440

2020

Чорний О. П., Герасименко Л.В. Науковий твір «Засоби діагностування сформованості компетентностей інженерів електромеханіків». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99663, від 14.09.2020 р.

2020

Tytiuk V., Chornyi O., Berdai Abdelmajid, Baranovska M., Rozhnenko Z., Saravas V. Soft Starters Of Powerful Electric Motors And Economic Aspects Of Their Application. Proceedings of the International Conference on 2020 IEEE 25th International Conference on Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), PAEP 2020 (2020) 514-517

DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240859

2020

Zachepa I., Chornyi O., Perekrest A., Zachepa N., Zbyrannyk O., Mуkhalchenko G. Technical and Economic Assessment of Use Local Autonomous Sources of Energy Supply. Proceedings of the International Conference on 2020 IEEE 25th International Conference on Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), PAEP 2020 (2020) 160-165

DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240791