6D070900 – «Металлургия» (8D07202 – «Қара және түсті металдар металлургиясы») бойынша диссертациялық кеңес