6D070900 – «Металлургия» (8D07202 – «Қара және түсті металдар металлургиясы») бойынша диссертациялық кеңес

60070900 – «Металлургия» (8007202 – «Қара және түсті металдар металлургиясы») бағыты бойынша диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелері туралы бұйрық

8D070900 – «Металлургия» (8007202 – «Қара және түсті металдар металлургиясы») бағыты бойынша диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелері туралы бұйрық

8D070900 – «Металлургия» (8D07202 – «Қара және түсті металдар металлургиясы») бағыты бойынша диссертациялық кеңестің 2023 жылғы жұмыс бойынша есебі