Оқытылатын пәндер

 • Мамандыққа кіріспе
 • Органикалық химия
 • Бейорганикалық химия
 • Коррозия және металдарды қорғау
 • Физикалық және коллоидтық химия
 • Сапаны бақылау
 • Аналитикалық химия, Талдаудың физика-химиялық әдістері
 • Жалпы химиялық технология
 • Химиялық өндірістің негізгі процестері мен аппараттары
 • Гетерофазиялық каталитикалық процестер
 • Органикалық заттардың химиялық технологиясы
 • Химиялық технологиядағы АЖЖ
 • Химия өндірісіндегі Ақпараттық технологиялар
 • Көмірсутек шикізатын өңдеу технологиялары
 • Жоғары молекулалық қосылыстар өндіру технологиясы
 • Коксохимиялық өндіріс технологиясы
 • Кәсіпорындардың жобалау негіздері және жабдықтары
 • Органикалық синтезге арналған реакторлар
 • Органикалық синтездің экологиялық мәселелері
 • Жалпы химия
 • Тұтқыр материалдар
 • Химиялық жүйелердің термодинамикасы
 • Кәсіпорында аналитикалық бақылауды ұйымдастыру
 • Негізгі химиялық өндірістер
 • Химиялық техника: процестер мен аппараттар
 • Біріктірілген процестер
 • Негізгі органикалық және мұнай-химиялық синтез технологиясы
 • Химиялық технологиядағы ЭЕМ
 • Полимерлер мен синтетикалық талшықтарды өндіру технологиясы
 • Қатты жанғыш қазбалар технологиясы
 • Химиялық-технологиялық процестерді инженерлік ресімдеу
 • Реакторлар және реакторлық блоктар
 • Қалдықсыз технологиялар
 • Химиялық технологиядағы ғылыми зерттеулер
 • Патенттану
 • Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
 • Лицензиялау
 • Химия өнеркәсібіндегі заманауи ақпараттық технологиялар
 • Мұнай өңдеу процестерінің қазіргі жағдайы және даму перспективалары
 • Мұнай және газдың химиялық технологиясының теориялық негіздері
 • Мұнай өңдеудің деструктивті процестерінің технологиялары
 • Органикалық синтездің негізгі жабдықтары мен қондырғылары
 • Химия өндірісінің жаңа технологиялары
 • Технологиялық процестердің коллоидты-химиялық негіздері
 • Органикалық синтездегі Катализ
 • Полимерлер синтезінің теориялық негіздері
 • Химия және полимер технологиясының заманауи мәселелері
 • Экспериментті жоспарлау
 • Эксперимент нәтижелерін өңдеу
 • Химия өнеркәсібіндегі метрологиялық бақылау
 • Сапаны басқару
 • Химиялық өнім сапасын бақылаудың заманауи мәселелері
 • Кокс химия өндірістерін жабдықтау және жобалау
 • Қатты отын технологиясының теориялық негіздері
 • Органикалық заттарды өңдеу технологиясы
 • Органикалық заттарды қайта өңдеудің химиялық-технологиялық процестерінің теориялық негіздері
 • Органикалық заттарды өңдеудің заманауи технологиялары
 • Композициялық материалдар
 • Композициялық материалдарды өндіру технологиялары
 • Авариялық-құтқару ісі
 • Еңбек жағдайларын талдау
 • Техника және технология қауіпсіздігі
 • Инженерлік экология
 • Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары
 • Техникалық жүйелердің сенімділігі және қатерді басқару
 • ТЖБ негіздері
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
 • Радиациялық қауіпсіздік негіздері
 • Қауіпсіздік техникасы негіздері
 • Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері
 • Еңбекті қорғау
 • Еңбекті қорғау және ТЖБ
 • Еңбекті қорғау және ТЖБ негіздері
 • Қоршаған орта жағдайын бағалау
 • Алғашқы медициналық көмек
 • Әлеуетті қауіпті технологиялар
 • Құқықтық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету
 • Өндірістік санитария
 • Өнеркәсіптік санитария және еңбек гигиенасы
 • Еңбекті қорғауды басқару жүйелері
 • Техникалық эстетика және дизайн негіздері
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу
 • Экология
 • Экология және тұрақты даму
 • БТЖ – дағы экономикалық талдау
 • Жобалардың қауіпсіздігі мен экологиялылығын сараптау
 • Өндірістік үдерістегі Эргономика
 • Фармацевтикалық технология негіздері
 • Жалпы химиялық технология
 • Дәрілік формалар технологиясы және биофармация
 • Фармакогнозия негіздері
 • Фармацевтикалық өндірістердің негізгі процестері мен аппараттары
 • Фармацевтикалық химия
 • Токсикологиялық химия
 • Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы
 • Полимерлер химиясы және физикасы
 • Фармацевтикалық тауартану
 • Фармацевтикалық іс экономикасын ұйымдастыру
 • Жалпы фармакология
 • Биохимия негіздері
 • Дәрілердің өнеркәсіптік технологиясы
 • Полимерлік дәрілік заттар
 • Синтетикалық және табиғи дәрілік заттардың химиясы мен технологиясы
 • Фармацевтикалық өндірістерді жобалау және жарақтандыру негіздері
 • Дәрілік нысандарды бөлшектеуге және буып-түюге арналған машиналар мен автоматтар
 • Фармацевтика өнеркәсібіндегі Ақпараттық технологиялар
 • Дәрілік заттардың компьютерлік химиясы
 • Фармацевтикадағы нанотехнологиялар мен наноматериалдар
 • Химиялық кәсіпорындардың жалпы санитариясы
 • Фармацевтика өнеркәсібіндегі еңбекті қорғау
 • Гетероциклді қосылыстар химиясы
 • Циклдік қосылыстар химиясы
 • Дәрілік заттарды стандарттау және сапасын бақылау
 • Дәрілік заттарды мемлекеттік реттеу

Дисциплина

Кафедра

1 Қазақстанның қазіргі тарихы

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/od/

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/kafedra-assambleya-naroda-kazaxstana/

2 Философия
3 Социология және политология
4 Культурология, психология
5 Құқық негіздері және парасаттылық
6 Дінтану және этика
7

Дене шынықтыру

8

Шет тілі

https://tttu.edu.kz/faculty/ef/chairs/kafedra-kazaxskogo-russkogo-i-inostrannix-yazikov/

9 Қазақ (орыс) тіл
10 Математика 1

https://tttu.edu.kz/faculty/ef/chairs/kafedra-kazaxskogo-russkogo-i-inostrannix-yazikov/

11 Математика 2
12 Физика 1
13 Физика 2
14 Электротехника

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/kafedra-energetikadepartment-of-power-engineeringenergetika-kafedrasi/

15 Өндірістің электр жабдықтары
16 Жылу техникасы
17 Жылыту және жылыту құрылғылары
18 Материалтану және термиялық өңдеу

https://tttu.edu.kz/faculty/fmis/chairs/mim/

19 Конструкциялық материалдар технологиясы
20 Инженерлік графика

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/tmit/

21 Менеджмент

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/kafedra-energetikadepartment-of-power-engineeringenergetika-kafedrasi/

22 Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау
23 Бизнес-жоспарлау
24 Экономика және кәсіпкерлік негіздері
25 Еңбек экономикасы
26 Экономика және өндірісті ұйымдастыру
27 Кәсіпкерлік негіздері
28 Интернет-технологиялар және компьютерлік желілер

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/eiats/

29 Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
30 Алгоритмдеу негіздері
31 Деректер базасы
32 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар