Әкімшілік қызметтер

Академиялық саясат департаменті

Департамент жүзеге асырады:
- университеттің академиялық саясатын қалыптастыру және іске асыру;
- білім беру процесін жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және мониторингілеу;
- білім алушылар контингентінің қозғалысын есепке алу және мониторингілеу;
- портфельді қалыптастыру және университеттің білім беру бағдарламаларын үнемі өзектендіру; - түлектердің кәсіби тәжірибелерін ұйымдастыру және жұмысқа орналастыру;
- оқу және оқу-әдістемелік жұмыс бойынша нормативтік құжаттаманы әзірлеу, Оқу процесін диагностикалау және білім алушылардың дайындық сапасын талдау.

Академиялық саясат департаментінің құрылымына мыналар кіреді:
- Тіркеуші Кеңсесі
- оқу процесін ұйымдастыру және кәсіби даму секторы

Академиялық саясат департаментін басқарашы

Елена Михайловна Харченко

Байланыстар: Теміртау қ., Республика даңғылы 30, жаңа корпус, 213 кабинет

тел.: +8 (7213) 91-68-95

E-mail: ye.harchenko@tttu.edu.kz


Ғылым, инновация және халықаралық ынтымақтастық департаменті

«Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ ғылым, инновация және халықаралық ынтымақтастық департаменті университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Департамент университетте өткізілетін ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды үйлестіреді, сонымен қатар халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады. Департамент университеттің барлық факультеттерінің, кафедраларының ғылыми-зерттеу жұмыстарын, ғылыми-зерттеу орталықтарын, халықаралық қатынастарын және ғылыми зерханаларды біріктіретін бірегей ғылыми құрылым болып табылады.
Департамент өз қызметін жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасының заңнамаларын және нормативтік актілерін, ҚарИУ Жарғысын басшылыққа алады.
Департамент университеттің даму стратегиясы, университеттің Ғылыми кеңесінің және Ғылыми-техникалық кеңесінің шешімдері негізінде ғылыми, инновациялық және халықаралық қызметін анықтайды.

Департамент қызметінің басты мақсаты университеттің ғылыми және интеллектуалдық әлеуетін барынша толыққанды пайдалану, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар нәтижелерінің тиімділігін және білім берудің сапасын арттыру үшін ғылыми-өндірістік қызметтің кешенді дамуына ықпал ету, инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру және ғалымдар мен мамандардың халықаралық ынтымақтастықтығын нығайтуды жүзеге асыру болып табылады.

Департаменттің құрылымы:

  • Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және халықаралық ынтымақтастық секторы;
  • Технологияларды коммерцияландыру кеңсесі;

«Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті» ғылыми журналы.

Ғылым, инновация және халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры

Кунаев Вячеслав Александрович

Байланыс: Республика даңғылы, 30, жаңа корпус, 217 кабинет

Тел.: + 7 (702) 651-28-83

E-mail: dep.science@tttu.edu.kz; dep.international@tttu.edu.kz v.kunayev@tttu.edu.kz


Пайдалану департаменті, ҚТ, АҚ және ТЖ

Пайдалану, қауіпсіздік техникасы, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар департаменті университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және тікелей ректорға есеп береді.
Департаменттің негізгі қызметіне келесі бағыттар бойынша қызметті ұйымдастыру мәселелері кіреді:
-университет пен оның құрылымдық бөлімшелеріне инженерлік-техникалық және шаруашылық қызмет көрсету.
- ғимараттарды, құрылыстарды, реконструкциялауды, құрылысты, жабдықтауды, автокөліктің жұмысын, жылумен жабдықтауды, сумен жабдықтауды және энергиямен қамтамасыз етуді күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша.
- өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормаларына сәйкес университет ғимараттарын, үй-жайларын және аумағын тиісті жағдайда ұстау.
- университет қызметкерлеріне қажетті шаруашылық-техникалық жағдайларды қамтамасыз ету.
- қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігін сақтау бойынша шараларды қамтамасыз ету.

Департаментін басқарушы

Рахметуллаев Жаксыбек Балтабаевич

Байланыс: Республика даңғылы, 30, жаңа корпус,  кабинет 115,

тел.: + 7 (7213) 90-79-04

E-mail: kstu-79@gmail.com


Цифрлық трансформация департаменті

Цифрлық трансформация департаменті Ақпараттық жүйелерді енгізуді жүзеге асырады, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейді, желілік және серверлік инфрақұрылымды қолдауды жүзеге асырады, компьютерлік және көшіру техникасының жөндеу-профилактикалық жұмыстарын жүргізеді, мультимедиялық жабдықтардың, Wi-Fi желісінің, университет сайтының жұмысын сүйемелдейді.

Сіз университеттің цифрлық экожүйесі шеңберінде бағдарламалық модульдерді әзірлеу, компьютерлік техника мен мультимедиялық жабдықтардың жұмысқа қабілеттілігін қолдау, Интернет желісіне қол жеткізу мәселелері бойынша цифрлық трансформация департаментіне жүгіне аласыз. Цифрлық трансформация департаменті Стратегиялық даму жөніндегі проректорға есеп береді.

Цифрлық трансформация департаментінің құрылымына мыналар кіреді:
- Ақпараттық технологиялар мен полиграфияны сүйемелдеу секторы;
- техникалық қамтамасыз ету секторы;

Цифрлық трансформация департаментін басқарушы

Карипов Тлеген Аманбекович

Сіз көрсетілген контактілер арқылы цифрлық трансформация департаментіне хабарласа аласыз.

Байланыс: Республика даңғылы, 30, бас корпус, 318 кабинет,

Тел.: +7 (7213)

e-mail: tka@tttu.edu.kz


Тәрбие жұмысы және жастар саясаты жөніндегі Департаментті

Тәрбие жұмысы және жастар саясаты жөніндегі Департаменттің қызметі:

- білім алушылардың жеке басын жан-жақты дамыту үшін жағдай жасауға;
- оқу және тәрбие процестерінің әртүрлілігіне, теңдігіне, инклюзивтілігіне байланысты бағдарламаларды іске асыру;
- білім алушыларды азаматтық, патриоттық, рухани-адамгершілік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиелеуге ықпал ететін іс-шаралар өткізу;
- студенттік өзін-өзі басқаруды дамыту арқылы жастар бастамаларын дамыту және қолдау;
- университет дәстүрлерін нығайту және дамыту бойынша жұмысты ұйымдастыру;
- спорттық-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру, дене шынықтыру мен салауатты өмір салтын насихаттау;
- психологиялық-консультациялық және профилактикалық жұмыстарды ұйымдастыру;
-білім алушылардың мәдени-бұқаралық, спорттық, қоғамдық және өзге де салалардағы жетістіктері үшін моральдық және материалдық көтермелеу жүйесін дамыту.

Департамент құрылымына келесі секторлар кіреді:

- Жастар ісі жөніндегі комитеті.
- Тәрбие жұмысы жөніндегі кеңес.
- Студенттік өзін-өзі басқаруды дамыту секторы

Тәрбие жұмысы және жастар саясаты жөніндегі департаментін басқарушы

Попова Нина Евгеньевна

Сіз көрсетілген контактілер арқылы тәрбие жұмысы және жастар саясаты жөніндегі департаментіне хабарласа аласыз.

Байланыс: Республика даңғылы, 30, жаңа корпус, 200 кабинет,

Тел.: +7 707 381 8200

e-mail: ninulichik@mail.ru


Бухгалтерия

Бухгалтерия Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және нормативтік актілеріне сәйкес бухгалтерлік және салық есебін жүргізу жұмыстарын жүзеге асырады.

Бухгалтерияға жалақыны есептеу, стипендия, оқу ақысын төлеу және студенттер үйінде тұру, іссапар шығындарын төлеу мәселелері бойынша жүгіне аласыз.

Бухгалтерлік есеп және есептілік бөліміді

Жамантаева Назира Есетовна басқарады

Көрсетілген байланыстар бойынша бухгалтерияға хабарласа аласыздар.

Байланыс: Республика даңғылы, 30, жаңа корпус, 212 кабинет,

тел.:+8(7213) 91 33 87

e-mail: nazira_esetovna@mail.ru


Персоналды басқару қызметі

Персоналды басқару қызметі "Қарағанды индустриалды университеті" КЕАҚ ұйымдық-құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Университеттің мақсаттары мен миссиясына қол жеткізу үшін біліктілік талаптарына жауап беретін университетті Кадрлық персоналмен басқару және уақтылы қамтамасыз ету үшін Университеттің кадрлық саясатын іске асырады.

Персоналды басқару қызметіне сіз жұмысқа орналасу, конкурстық іріктеу, мансаптық ілгерілеу және еңбек қатынастарына қатысты басқа да мәселелер бойынша жүгіне аласыз.

Персоналды басқару қызметін басқарады

Онланбекова Рахима Оразовна

Университеттің персоналды басқару қызметіне көрсетілген байланыстар арқылы хабарласа аласыз

Байланыстар: жаңа корпус № 222 кабинет

тел.: 8 (7213) 91 02 40;

e-mail: hr@tttu.edu.kz.


Мемлекеттік сатып алу бөлімі

Мемлекеттік сатып алу секторы жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ университеттің жарғылық қызметін орындау үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүргізеді. Мемлекеттік сатып алуды бақылауды және Мемлекеттік сатып алу жоспарының орындалуын жүзеге асырады.

"Қарағанды индустриялық университеті" КЕАҚ тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін сатып алу "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу" порталында жүзеге асырылады және келесі сілтеме бойынша ашық қолжетімді https://goszakup.gov.kz/.

Мемлекеттік сатып алу секторын басқарушы

Дрокина Анна Николаевна

Сіз мемлекеттік сатып алу секторына көрсетілген байланыстар бойынша хабарласа аласыз.

Байланыс: Республика даңғылы, 30, жаңа корпус, 114 кабинет,

тел.: +7 7213 916280

e-mail: a.drakina@tttu.edu.kz


Құжат айналымын қамтамасыз ету секторы

Белгіленген тәртіппен кіріс, шығыс құжаттарды және ішкі құжаттарды өңдейді, тіркейді, есепке алады, сақтайды, жеткізеді және таратады; белгіленген мерзімде құжаттар мен нұсқаулардың өтуін, орындалуын бақылайды.

Құжат  айналымын қамтамасыз ету секторын басқарушы

Елена Николаевна Серкова

Сіз құжат  айналымын қамтамасыз ету секторына көрсетілген байланыстар бойынша хабарласа аласыз.

Байланыс: Республика даңғылы, 30, жаңа корпус, 209 кабинет,

тел.:+7(775) 989 41 44

e-mail: info@tttu.edu.kz


Ғылыми кітапхана

Кітапхана қызметінің мақсаты университеттің білім беру, ғылыми, зерттеу қызметін ақпараттық қамтамасыз етудің заманауи деңгейін құру, пайдаланушылардың баспа, аудиовизуалды, электрондық құжаттарды қамтитын кітапхана қорына жедел қол жеткізуін жүзеге асыру болып табылады.

Ғылыми кітапхана сервистерінің жүйесіне әдебиеттер беру, дереккөздерді цифрландыру, белгілі бір тақырып бойынша дереккөздерді іздеуде кеңес беру, ғылымды көп қажет ететін дерекқорлардағы жоғары рейтингтік журналдар кіреді.

Оқырман картасын, электрондық кітапханада жұмыс істеу үшін құпия сөзді, қажетті оқулықтар мен оқу әдебиеттерін алу үшін ғылыми кітапханаға хабарласуға болады.

Ғылыми кітапхана академиялық мәселелер жөніндегі проректорға есеп береді.

Кітапхананы басқарушы

Абешова Айнұр Темірханқызы

Сіз аталған контактілер арқылы кітапханаға хабарласа аласыз.

Байланыс: Республика даңғылы, 30, бас корпус, 244 кабинет,

Тел.: 8775 452 5677

e-mail: ajnur.tazhbekeeva.77@mail.ru


Қабылдау комиссиясы

2


Заң қызметі

Құқықтық қолдау секторы университет қызметін құқықтық қамтамасыз етумен айналысады. Сектордың жұмысы сот, құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдарда университеттің құқықтары мен заңды мүдделерін құқықтық қорғаумен, шарттық және талап-арыз жұмысын ұйымдастырумен байланысты.

Құқықтық қолдау секторының басшысы

Шалбарбаев Олжас Мұқажанұлы

Сіз көрсетілген байланыстар бойынша заңгерлік қолдау секторына жүгіне аласыз:

Адрес: Республика даңғылы, 30, жаңа корпус, кабинет 109,

тел.:+7(7213)91-62-80

e-mail: o.shalbarbaev@tttu.edu.kz


Білім алушыларға қызмет көрсету орталығы

Білім алушыларға қызмет көрсету орталығы қызметінің мақсаты білім алушыларға уақытылы және сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету,көрсетілетін қызмет алушыға мемлекеттік қызметтер көрсету, білім алушыларға.

Білім алушыларға қызмет көрсету орталығының басшысы

Бушева Надежда Александровна

Сіз аталған контактілер арқылы білім алушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласа аласыз.

Байланыс: Республика даңғылы, 30, бас корпус, 229 кабинет,

Тел.: +8(747) 940 03 85

e-mail: css@tttu.edu.kz


Пресс-служба

КарИУ Баспасөз қызметінің негізгі мақсаты ұжым мен жастардың өмірін барынша көрсетіп, жоғары оқу орнының оң имиджін қалыптастыру және танымалдылығын арттыру, ЖОО-да болатын және өткен оқиғалар туралы хабардар ету, сондай-ақ білім беруде оқу үдерісі мен ғылыми қызметке қызығушылықты арттыру болып табылады.

Баспасөз қызметін басқарушы

Пороховая Лидия Николаевна

 Телефон: 8 (777) 570-3177

Байланыс: Республика даңғылы, 30, жаңа корпус, 208 кабинет,

E-mail: porohovaia76@mail/ru

 

Баспасөз хатшысы

Нажмадинова Айгерим Шалкарбеккызы

Байланыс: Республика даңғылы, 30, жаңа корпус, 208 кабинет,

Телефон: 8(702) 623-9421

E-mail: nazhmadinovaaigerim12@gmail.com