Докторантура

Қарағанды индустриялық университеті магистратураның 7 білім беру бағдарламасы және докторантураның 2 білім беру бағдарламасы бойынша дайындықты жүзеге асырады.

Университетке түсу процесі “Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережелерімен” регламенттеледі.”. 

ҚарИУ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша және ақылы негізде білім беру қызметтерін көрсетеді.

Докторантура – білім беру бағдарламалары ғылыми, педагогикалық және (немесе) кәсіптік қызмет үшін кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары философия докторы (PhD) (бейіні бойынша доктор) дәрежесін бере отырып, ғылыми, педагогикалық және (немесе) кәсіптік қызмет үшін кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім.Доктор по профилю – кәсіптік қызметтің тиісті саласы бойынша докторантура бағдарламасын меңгерген және Қазақстан Республикасында немесе одан тыс жерлерде диссертация қорғаған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен танылған адамдарға берілетін дәреже.

Докторантурада оқу мерзімі-3 жыл.

ДОКТАРАНТУРА МАМАНДЫҚТАРЫ

Білім беру бағдарламаларының топтары

ҚарИУ білім беру бағдарламалары

D097 Химиялық инженерия және процестер

8D07103 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

D100 Автоматтандыру және басқару

8D07104 Автоматтандыру және басқару

D103 Механика және металл өңдеу

8D07102 Технологиялық машиналардың инновациялық инжинирингі

D117 Металлургиялық инженерия

6D07202 Қара және түсті металдар металлургиясы

D108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар

6D07101 Инженериядағы нанотехнологиялар

ДОКТОРАНТУРАДА ОҚУ МЕРЗІМІ – 3 жыл

ҚарИУ БАРЛЫҚ ШЕТ ЖЕРДЕН КЕЛГЕН ДОКТОРАНТТАРЫНА ЖАТАҚХАНА БЕРІЛЕДІ

Қабылдау  комиссиясының телефоны: 8(7213)91-42-34, 8 (701) 430 6414, 8(755) 989 45 43, 8(702) 908 00 86