Волокитин Андрей Валерьевич

Аты-жөні: Волокитин Андрей Валерьевич

Білімі:

2001-2006 ж Қарағанды металлургия институты (қазіргі Қарағанды индустриалды университеті (КарИУ)), «металдарды қысыммен өңдеу»мамандығы

2010 – 2012 ж ҚМИУ жанындағы Магистратура, 6М071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы

2015 – 2018 ж. Қ. И. Сәтбаева, 6D071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

Осы ұйымда жұмыс істеу

2007-2009 жж. КарИУ жанындағы КТК «Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасының арнайы пәндер оқытушысы

2009-2013 ж. КарИУ «Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасының ассистенті

2013-2015 ж. ТПТК «Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасының арнайы пәндер оқытушысы

2017-2019 жж. КарИУ «Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасының оқытушысы

2019-2020 жж. PhD, Қарағанды индустриалды университетінің «металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасының аға оқытушысы

2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қарағанды индустриялық университетінің «Жасанды интеллект технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы

Оқытылатын пәндер тізімі:

– Прокат орамдарын калибрлеу

– Патентке қабілеттілік және әзірлемелердің техникалық деңгейі

– Ақпараттық технологиялар және басқару машина жасау

– Үздіксіз орта механикасы

– Құбырлар мен арнайы прокат түрлерін өндіру технологиясы

– Дайындамалар мен сорттық прокат өндіру технологиясы

– ОМД жабдықтары мен процестерін математикалық модельдеу

– Машина жасаудағы Квалиметрия

– Металл емес материалдарды өңдеу технологиясы

Жұмыспен қамту: Толық уақыт

Білім беру ұйымдарындағы бұрынғы жұмыс орындары: жоқ

Академиялық емес: жоқ

Біліктілікті арттыру:

2018 ж. 04.06.18-19.06.18 ж. аралығында Честохов политехникалық университетінде біліктілікті арттыру (72 сағат)

2020 ж. «Беларусь мемлекеттік технологиялық университеті» ББ 72 сағат көлемінде «Жаңа функционалдық материалдар және оларды алу технологиялары»тағылымдамасы. 23.10.2020 ж.Минск қ.

2021 Сертификат. Тағылымдама Минск қ., Беларусь Республикасы «Беларусь мемлекеттік технологиялық университеті» ББ «Жаңа функционалдық материалдар және оларды алу технологиялары» курсы бойынша емтиханды сәтті тапсырды

Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ

Марапаттары мен жүлделері:

2021 ж. «Үздік оқытушы – 2021»

Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жоқ

Жарияланымдар мен презентациялар:

2021 г. I.Volokitina, A.Volokitin, D. Kuis Deformation of copper by high-pressure torsion Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 56, 3, 2021, 643-647 Impact-factor=1,0 (Scopus) Процентиль – 39

2020 г. I. E. Volokitina, A. V. Volokitin, A. B. Naizabekov, S. N. Lezhnev Change in structure and mechanical properties of grade А0 aluminum during implementation of a combined method of ECAE–drawing deformation Metallurgist, Vol. 63, Nos. 9-10, 2020, pp.978-983 Impact-factor=1.0 (Scopus) Impact-factor=0,395 (Web of Science)

Quartile Q4 Процентиль – 38

2020 г. Volokitina I. E. Nayzabekov A.B., Lezhnev S., Volokitin А. «Equal-channel angular pressing-drawing» technology Machines. Technologies. Materials Bulgaria. 2020. Issue 1. р.28-30

2020 г. A. Naizabekov, I. Volokitina, E. Panin, A. Volokitin, S. Lezhnev, T. Garstka, M. Knapinski, M. Latypova, D. Zhumagaliev Computer simulation of combined deformation method “ECA-pressing – drawing” Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 55, 3, 2020. – рр. 499-506. Impact-factor=1,0 (Scopus) Процентиль – 39

Жаңа ғылыми әзірлемелер: жоқ

Қосымша ақпарат:

Хирш Индексі (H—Index):

БД Scopus – 9;

Web of Science – 7.

e-mail: dyusha.vav@mail.ru