Холодова Галина Михайловна

Білімі:

1984-1989 жылдары- Н.П. Огарева атындағы Мордовия Халықтар Достығы ордені мемлекеттік университеті, математика факультеті, біліктілігі-математик, оқытушы.

Академиялық тәжірибе:

1989-1993жж.-Саранск қаласының кіші мектеп академиясының математика пәнінің мұғалімі (Ресей)

1993-1997жж.-Қарағанды металлургия институтының (қазіргі Қарағанды индустриялық университеті) математика пәнінің оқытушысы

1997-2002 жж. – Бірінші Теміртау классикалық лицейінің математика пәнінің мұғалімі

2002 жылдан қазіргі уақытқа дейін – Қарағанды ​​индустриалды университетінің «Жаратылыстану – ғылыми» кафедрасының аға оқытушысы

2010-2017 – Экономика және құрылыс факультеті деканының орынбасары

Оқытатын курстары:

 Математика 1

• Математика 2

• Экономикадағы математика

Сертификаттар немесе кәсіби тіркеу:

Мамыр 2008ж. – Зияткерлік меншік объектісін тіркеу туралы №205   26.06.08 IS 03583 куәлігі. Автоматтандырылған оқыту бағдарламасы «Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша бақылау және оқыту міндеттері.

Мамыр 2012ж. – 050109 «Математика» мамандығы бойынша сертификат және «Оқу процесінде АКТ қолдану» курсы. Е.А. Букетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды.

Маусым 2013ж. – «Автоматтандырылған жобалау және инженерлік талдауға арналған заманауи бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелері» бағдарламасы бойынша TIPO жүйесінің оқытушылар құрамы үшін біліктілікті арттыру туралы сертификат, ҚарМТУ, Қарағанды.

Мамыр 2014ж. – Астана қаласында өткен «Институционалды және мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде университеттің өзін-өзі бағалау есебін дайындау» семинарына қатысқандығы туралы сертификат.

Наурыз 2016ж. – Қарағанды ​​мемлекеттік индустриялық университеті «Ұйымдастырушылық іздеу – әдістері мен тәсілдері ЖОҚ» сертификаты.

Сәуір 2018ж. – VII халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысушының сертификаты «Ғылым мен өндірістегі заманауи тенденциялар мен инновациялар». Т.Ф. Горбачев атындағы Кузбасс мемлекеттік техникалық университеті, Меджуреченск.

Маусым 2018ж. – білім берудің электронды басылымына арналған №508 ішкі сертификат: «Экономикадағы математика», 5В080200 «Менеджмент»; 5В050800 «Есеп және аудит»; 5В050600 «Экономика»; 5В090800 «Бағалау» мамандықтары үшін.

Қаңтар 2020ж. – «Қашықтықтан білім беретін студенттерге арналған математикалық профиль пәндеріне нанотехнологияларды интеграциялау» курсы бойынша біліктілікті арттыру туралы сертификат. Академик Сәтбаев атындағы Экібастұз инженерлік-техникалық институты, Инновациялық Еуразия университетімен бірге.

Қыркүйек 2020ж. – «Салықтар-2020» семинарына 3 академиялық сағат көлемінде қатысқаны туралы сертификат, ҚP Кәсіби бухгалтерлер академиясы, Астана қ.

Марапаттар мен сыйлықтар:

2015 ж – қаланың қоғамдық-саяси өміріне және Қазақстан Республикасының Президенті, «Нұр Отан» партиясының Төрағасы Н.Назарбаевтың стратегиялық бағытын іске асыруға жемісті қатысқаны үшін алғыс хат.

Тұрған орыны:
«ҚарИУ» КЕ АҚ , 30. Бас ғимарат
307 кабинет.

Байланыс мәліметтері:
Телефон: 8 (7213) 91-40-56 (221 ішкі)
E-mail: hol1966@mail.ru

[/kk] [en]

Education:

1984-1989 – Mordovian Order of Friendship of Peoples State University named after N.P. Ogareva, Faculty of Mathematics, qualification-mathematician, teacher.

Academic experience:

1989-1993 – teacher of mathematics at the Small School Academy of the city of Saransk (Russia)

1993-1997 – teacher of mathematics at the Karaganda Metallurgical Institute (now the Karaganda State Industrial University)

1997-2002 – teacher of mathematics at the First Temirtau Classical Lyceum

2002-present – Senior Lecturer of the Department of Natural Sciences of the Karaganda Industrial University

2010-2017 – Deputy Dean of the Faculty of Economics and Construction

Courses taught:

• Mathematics 1

• Mathematics  2

• Mathematics in Economics

Certificates or professional registration:

May 2008 – Certificate of registration of the object of intellectual property No. 205 of 05/26/08 IS 03583. Automated training program “Control and training tasks in natural science and mathematical disciplines.

May 2012 – certificate in the specialty 050109 «Mathematics» and the course «Using ICT in the educational process.» KarSU named after E.A. Buketov, Karaganda.

June 2013 – Certificate of advanced training of teaching staff of the TPE system under the program «Modern software systems for computer-aided design and engineering analysis.» KSTU, Karaganda.

May 2014 – certificate of participation in the seminar «Preparation of a self-assessment report of the university in the framework of institutional and specialized accreditation» in Astana.

March 2016 – Certificate «Searching for Organizational Ecellence – NO Methods and Techniques» Karaganda State Industrial University.

April 2018 – certificate of the participant of the VII international scientific and practical conference «Modern trends and innovations in science and production». Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, Medzhurechensk.

June 2018 – internal certificate No. 508 for educational electronic edition: «Mathematics in Economics», for specialties 5B080200 «Management»; 5В050800 «Accounting and Audit»; 5В050600 «Economics»; 5В090800 «Assessment». June 2013 – Certificate of advanced training of teaching staff of the TPE system under the program «Modern software systems for computer-aided design and engineering analysis.» KSTU, Karaganda.

May 2014 – certificate of participation in the seminar «Preparation of a self-assessment report of the university in the framework of institutional and specialized accreditation» in Astana.

March 2016 – Certificate «Searching for Organizational Ecellence – NO Methods and Techniques» Karaganda State Industrial University.

April 2018 – certificate of the participant of the VII international scientific and practical conference «Modern trends and innovations in science and production». Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, Medzhurechensk.

June 2018 – internal certificate No. 508 for educational electronic edition: «Mathematics in Economics», for specialties 5B080200 «Management»; 5В050800 «Accounting and Audit»; 5В050600 «Economics»; 5В090800 «Assessment».

January 2020 – a certificate of advanced training for the course: «Integration of nanotechnology in the disciplines of a mathematical profile for students studying in distance education.» Ekibastuz Engineering and Technical Institute named after Academician Satpayev, together with the Innovative Eurasian University.

September 2020 – certificate of attendance at the seminar «Taxes 2020» in the amount of 3 academic hours, RCPP Academy of Professional Accountants, Astana.

Awards and prizes:

2015 – a letter of thanks for the fruitful participation in the social and political life of the city and in the implementation of the strategic course of the President of the Republic of Kazakhstan, Chairman of the Nur Otan party N. Nazarbayev.

Location:
NLC «KarIU» , Republic avenue, 30.
Main building 307 cab.

Contact details:
Phone: 8 (7213) 91-40-56 (221 internal)
E-mail: hol1966@mail.ru

[/en]