Жаппай ашық on-line курстары (MOOC)

 

Массовые открытые on-line курсы Карагандинского индустриального университета

 

Білім беру үдерісіндегі ЖАОК

ЖАОК-бұл электронды курстар бейне дәрістер, оқу материалдары (мәтіндік дәрістер, практикалық тапсырмалар), білімді тексеру (тесттер мен қорытынды емтихандар). Курстардың авторлары жоғары оқу орындарының оқытушылары болып табылады.

ЖАОК негізгі артықшылықтары:

– жекемеақта оқыту мүмкіндігі, заманауи әдістер мен материалдарды пайдалану, ұсынылатын курстардың әртүрлілігі;

-білім алушылардың әлеуетін іске асыруға көмектесу және «олардың кәсіби-тұлғалық қасиеттерін дамыту»;

– студенттердің өзіндік жұмысы үшін материалдар ұсыну, студенттік жұмыстарды автоматты немесе өзара (өзара) бағалауды қамтамасыз ету;

– ЖОО-да жетекші оқытушылардың ЖАОК-мен іске асырылатын пәндерді интеграциялау есебінен проблемалық-бағдарланған оқытуды іске асыру;

– оқытудың қолжетімділігі мен ұтқырлығы.

Оқу процесінде ЖАОК қолдану модельдері:

Үлгі 1. Тек ЖАОК: пәнді толығымен ауыстыру. Бұл ретте: міндетті ЖАОК курстары – Білім беру бағдарламасының оқу жоспарының пәндеріне сәйкес комиссия таңдаған Курстар; білім алушының таңдауы бойынша ЖАОК курстары – ЖАОК бір немесе бірнеше платформаларының курстарын қамтитын жжокбұ ұсынылған каталогынан білім алушылардың өз бетінше таңдаған курстары болуы мүмкін.

Модель 2. ЖАОК-қолдау: ЖАОК пән үшін қосымша материал ретінде дәстүрлі түрде білім алушының өзіндік жұмысы ретінде, «төңкерілген сынып»технологиясын қолданумен немесе қолданбай қолданылады.

Модель 3. Аралас оқыту «+ ЖАОК»: аудиториялық сабақтарды (негізінен дәрістерді) ішінара ауыстыру, сондай-ақ «төңкерілген сынып» технологиясын қолданумен немесе қолданбай ЖАОК жекелеген тақырыптарын ішінара қайта есептеу.

Үлгі 4. «ЖАОК+» аралас оқыту: дәрістерді, практикалық және семинарлық сабақтарды ішінара сақтай отырып, ЖАОК пайдалану, сондай-ақ пән бойынша ағымдағы аттестаттау және қорытынды бақылау үшін ЖАОК-та оқу нәтижелерін пайдалану.

Ұсынылған курстар каталогы

Coursera Қазақ және орыс тілдерінде 50 курс. 1 бөлім
Coursera Қазақ және орыс тілдерінде 50 курс. 2 бөлім