Оқу-әдістемелік қызмет

 

СИЛАЕВА
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Кафедра меңгерушісі
Экономика ғылымының кандитаты


Телефон: +8 (701) 649 12 80
E-mail: o.silayeva@tttu.edu.kz
Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30,
жаңа корпус,
кабинет 323
Facebook, Instagram


Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысына оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға және қолдауға бағытталған іс-шаралар кіреді.

- Оқыту бағдарламаларын әзірлеу. Кафедра білім стандартының талаптарына сәйкес өз пәндері бойынша оқу бағдарламаларын жасайды. Бұл курстың мақсаты мен міндеттерін анықтау, оқыту әдістерін таңдау және білімді бағалау.

- Оқу-әдістемелік құралдар мен материалдарды дайындау. Кафедра оқытушылары заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқу-әдістемелік құралдарды, дәрістерді, тапсырмаларды және сабақтарды өткізуге қажетті басқа да материалдарды әзірлейді..

- Оқу бағдарламаларын жаңарту. Ғылым мен техникадағы өзгерістерді ескере отырып, кафедра білім беру және оқыту бағдарламаларын олардың өзекті болып қалуы және заманауи талаптарға сай болуын қамтамасыз ету үшін мерзімді түрде қайта қарап, жаңартып отырады.

- Оқу процесін ұйымдастыру. Кафедра сабақ кестесін жоспарлауды, мұғалімдерді топтар мен аудиторияларға бөлуді, сонымен қатар қажетті білім беру ресурстарын қамтамасыз етеді.

- Мұғалімдерді әдістемелік қамтамасыз ету. Кафедра оқытушыларға әдістемелік қолдау көрсетеді, мысалы, әдістемелік семинарлар өткізеді, жаңа білім беру технологиялары мен бағалау әдістерін қолдануды үйретеді.

- Білім сапасын бақылау. Кафедра оқу үдерісінің сапасын бақылайды, студенттердің білім нәтижелерін талдайды, сонымен қатар оқыту әдістерін жетілдіру үшін кері байланыс жинайды.

- Оқушыларды тәрбиелік іс-шараларға дайындау. Кафедра студенттердің кәсіби дамуына бағытталған дәрістер, семинарлар, конференциялар, тағылымдамалар және т.б.

- Басқа бөлімдермен және оқу орындарымен ынтымақтастық. Кафедра тәжірибе және озық тәжірибе алмасу мақсатында басқа кафедралармен және университеттермен бірлескен жобаларға қатысады.

Оқу-әдістемелік жұмыс оқу-тәрбие процесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және студенттердің сапалы және заманауи дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған.