Сапа менеджменті жүйесі

Сапа менеджменті жүйесі

Білім беру сапасын және басқару жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында ЖОО-нда сапа менеджменті жүйесі енгізілді.

Сапа менеджменті жүйесінің қызмет ету мерзімі ішінде қабылданды

- Ұйымның стандарттары

 • СМЖ ҰСт II.7-05.01-2021 Құжаттарды басқару. Негізгі ережелер
 • СМЖ ҰСт II.7-05.02-2021 Жазбаларды басқару. Негізгі ережелер
 • СМЖ ҰСт II.5-03.01-2021 Лауазымдық нұсқаулар
 • СМЖ ҰСт II.7-04.01-2021 Құрылымдар қағидадарын жасау, келісу, бекіту тәртіптері
 • СМЖ ҰСт II.7-01.02-2020 Кітапхананың ақпараттық қорларын басқару
 • СМЖ ҰСт II.8-03.01-2021Білімдік қызмет көрсетуді жасау және жобалау
 • СМЖ ҰСт II.8-02.01-2021 Тұтынушылармен байланысты үрдістер
 • СМЖ ҰСт II.7-01.03-2021 СМЖ үрдістерін бағалау және мониторинг үрдістерін басқару
 • СМЖ ҰСт II.8-02.02-2021 Оқу барысындағы үрдістерді басқару
 • СМЖ ҰСт II.8-02.03-2021 Тәрбие үрдістерін басқару
 • СМЖ ҰСт II.8-02.04-2021 Ғылыми әрекетті үрдістерін басқару
 • СМЖ ҰСт II.7-01.04-2021 Инфрақұрылымды жұмыс жасау күйңнде ұстау және өндірісті ортаны басқару
 • СМЖ ҰСт II.9-02.01-2021 Ішкі аудит
 • СМЖ ҰСт II.10-02.01-2021 Сәйкес емес өнімді басқару және үйлестіруші іс-әрекет
 • СМЖ ҰСт II.10-01.01-2021 Мәліметтерді талдау, сапа менеджмент жүйесінің нәтижелі тұрақты жақсарту
 • СМЖ ҰСт II.8-01.01-2021 Талапкерлерді қабылдау үрдісін басқару
 • СМЖ ҰСт II.9-01.01-2021 Студенттердің білімін, дағыларын бағалау және тексеру үрдісі (емтихандық сессияны дайындау және өткізу үрдісі)
 • СМЖ ҰСт II.7-05.03-2021 Іс жүргізу және мұрахатты істер
 • СМЖ ҰСт II.7-04.02-2021 Ішкі ақпараттану
 • СМЖ ҰСт II.6-01.02-2022 Қарым-қатынаста iс-әрекет тәуекел
 • СМЖ ҰСт II.6-01.01-2022 Сапа саласындағы мақсаттар мен жоспарларды жасау