Ғылыми жұмысы

 

СИЛАЕВА
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Кафедра меңгерушісі
Экономика ғылымының кандитаты


Телефон: +8 (701) 649 12 80
E-mail: o.silayeva@tttu.edu.kz
Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30,
жаңа корпус,
кабинет 323
Facebook, Instagram


Кафедра іргелі және қолданбалы ғылыми жұмыстарды орындау үшін ҚР министрліктері мен ведомстволарының гранттары мен мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылу конкурстарына қатысады.

Кадрлық әлеует жетекші экономикалық және зерттеу институттарымен, жоғары оқу орындарымен, кәсіпорындармен ғылыми – зерттеу жұмыстарын, ғылыми-практикалық байланыстарды белсенді дамытуға мүмкіндік береді.

Кафедра ұжымы орындалған ҒЗЖ нәтижелерін хабарламалар мен баяндамаларда пайдаланатын студенттер мен магистранттарды тарта отырып, ғылыми-техникалық конференцияларға белсенді қатысады.

Кафедраның ПОҚ «АрселорМиттал Теміртау» АҚ, шағын және орта бизнес кәсіпорындарымен шығармашылық ынтымақтастықты жүзеге асырады.

Мамандардың кәсіби дайындық деңгейін арттыру, шығармашылық бастаманы дамыту білім алушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырумен тығыз байланысты. ҒЗЖ келесі түрлері дамыды:

  • ҒЗЖ мемлекеттік бюджеттік нысанын орындауға қатысу;
  • орындауға қатысу хоздоговорной ҒЗЖ;
  • студенттердің ең үздік ғылыми жұмыстары байқауына қатысу;
  • пәндік олимпиадаларға, курстық және дипломдық жұмыстар конкурстарына қатысу.

Дипломдық жұмыстар мен магистрлік диссертацияларды орындау кезінде білім алушылар Менеджмент және маркетинг теориясының негізгі ережелерін қолдана отырып, экономикалық есептеулерде талдау әдістерін қолдана білуін көрсетеді.

Дипломдық жұмыстар мен магистрлік диссертациялардың тақырыбы экономист, менеджер, нормалаушы, логист қызметінің мәселелерінің шеңберін қамтиды және келесі бағыттар бар:

  1. Қара металдар өндірісінің тиімділігін арттыру бойынша талдау және резервтер.
  2. Металлургиялық өндірістегі материалдық және отын-энергетикалық шығындарды төмендету резервтері.
  3. Металлургиялық өндірістегі еңбек тиімділігін арттыру жолдары мен талдауы.
  4. Кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығын арттыру резервтері.
  5. Кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметін талдау.
  6. Логистика принциптерін қолдана отырып, тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыруды жетілдіру.

Кәсіпкерлік қызметті дамыту мәселелері мен перспективалары.

Кәсіпорынның инновациялық белсенділігін арттыру жолдары.

Көптеген дипломдық жұмыстардың тақырыптары Экономика кафедрасының ғылыми бағытын толық көрсетеді. Бірқатар дипломдық жұмыстар мен магистрлік диссертациялар фирманың сыртқы экономикалық қызметі, маркетинг және менеджмент, шаруашылық жүргізуші субъектілердің логистиканы қолдана отырып қаржылық тұрақтылығы саласындағы зерттеулерге бағытталған. Дипломдық жұмыстардың басым көпшілігі кафедра оқытушыларының ғылыми жұмыстарының тақырыбына сәйкес келеді.

Дипломдық жобалау нысандары қала мен облыстың жетекші кәсіпорындары болып табылады