Ахметова Гульжайнат Есенжоловна

6 D071000 “Материалтану және жаңа материалдар технологиясы” мамандығы бойынша PhD доктор, “Металдарды қысыммен өңдеу” кафедрасының меңгерушісі, “Металлургия және материалтану” кафедрасының аға оқытушысы.

Білімі:

2003-2008 жж. Қарағанды индустриялық университеті: 240240 “Металтану және металдарды термиялық өңдеу” мамандығы бойынша үздік диплом, инженер біліктілігі берілді;

2008-2010 жж. Қарағанды индустриялық университеті: 6N0710 “Материалтану және жаңа материалдар технологиясы” мамандығы бойынша магистр дипломы;

2015-2018 жж. Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, А. Бүркітбаева Өнеркәсіптік инженерия институты, «Инженерлік физика» кафедрасы, 6D071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы бойынша PhD докторының дипломы

Академиялық дәрежесі:

2009-2010 жж. Қарағанды индустриялық университеті жанындағы гуманитарлық-техникалық колледжі, оқытушы;

2010- 2013 жж. – Қарағанды индустриялық университеті ШЖҚ РМК, “Металлургия және материалтану” кафедрасы, ассистент;

2014 – 2015 жж. – Қарағанды индустриялық университеті жанындағы “электрондық микроскопия және нанотехнологиялар” инженерлік бейіндегі зертхана, жоғары санатты инженер

2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қарағанды индустриялық университетінің “Металлургия және материалтану” кафедрасының оқытушысы;

2019 жылдың қыркүйегінен бастап Қарағанды индустриялық университетінің “Металдарды қысыммен өңдеу” кафедрасының меңгерушісі және “Металлургия және материалтану” кафедрасының аға оқытушысы.

Ғылыми-зерттеу қызметі

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 10 жыл. Негізгі ғылыми бағыты – болат пен кешенді ферроқорытпалардың құрылымын металлографиялық бағалау, бақылау және өлшеу, мұнай-газ құбырлары мен конструкциялық материалдардың сапасын бақылауда ақпараттық технологиялар. Қазақстан мен Ресейдің халықаралық конференцияларында баяндамалар жасалды. 20-дан астам ғылыми мақалалар жарияланды, соның ішінде Scopus деректер базасына кіретін нөлдік емес импакт-факторы бар.

Оқытатын пәндері:

• Көлемді наноқұрылымды материалдарды алу технологиясы

• Металдардың ақаулары және сапаны бақылау

• Металл ақаулары және бұйымдардың сапасын бақылау

Ғылыми зерттеулер негіздері

Таптау өнімдерінің ақаулары

• Дефектоскопия және бұзбай бақылау әдістері

• МҚӨ үдерістерінде құрылымдарды және қасиеттерді қалыптастыру

Куәлігі немесе кәсіби тіркелуі:

1. «3D және Autodesk AutoCAD КОМПАС жобалаудың негізгі құралдары мен әдістері»;

2. «Қолдану салалары және ғылыми-зерттеу жабдықтарында шешілетін міндеттер: ДРОН-6 рентгендік дифрактометр, рентгендік өлшеу РИКОР кешені»;

3. «Қолдану аясы және ғылыми-зерттеу жабдықтарында шешілетін міндеттер: растрлік (сканерлейтін) JSM 5910 электронды микроскоп, JEM 2110 электронды жарық түсіретін микроскоп, LEICA оптикалық микроскоп»;

4. «DEFORM 2D/3D бағдарламалық кешендегі математикалық модельдеу»;

5. Бағдарлама 023 «Молекулалар құрылысының кванттық теориясы; мұнайхимия, көмірхимия және мұнай химиясы мен мұнай өңдеудегі катализ; импульстік технологиялар және берілген қасиеттері бар наноқұрылымды материалдарды алу; нанотехнологиялар және жаңа материалдар»;

6. «Спектрлік талдау үшін ғылыми-зерттеу жабдықтарында қолданылатын міндеттер және шешілетін міндеттер»;

7. «ТжКБ оқу орындарында ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу»;

8. «Растрлік және жарық түсіретін электрондық микроскопия, жарық түсіретін электрондық микроскоптың JEM 2100 техникалық қызмет көрсету және Баптау бойынша теория және практика курстары»;

9. «Физика-механикалық сынақтарға арналған ғылыми-зерттеу жабдықтарында қолданылатын міндеттер және шешілетін міндеттер»;

10. «Металлографиялық аттестаттау, өнім сапасын бақылау әдістері»;

11. «Көлемді наноқұрылымды материалдарды алу технологиясы және олардың қасиеттерін басқару әдістері»;

12. «Кондициялық емес шикізат материалдарынан перспективалық кешенді ферроқорытпаларды алу»;

13. «Түрлі мақсаттағы нано құрылымдалған материалдарды зерттеудің әдістемелік тәсілдері»;

14. «Тиісті зертханалық практика (GLP)»;

15. «Science Direct and Scopus Training»;

16. «Әртүрлі материалдардың сапасын бақылау және зерттеу жүргізу үшін заманауи аналитикалық жабдықтар»;

17. «Материалдарды зерттеудің заманауи әдістері»

18. 2021 ж. – бұзбайтын тестілеу мамандарын аттестаттау ережелеріне сәйкес II деңгейлі біліктілік куәлігі. «Билимпаз»ЖШС «Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі. Нұр-Сұлтан қ. 15.11.2021 ж.

Марапаттары, сыйақылары

2018ж. – Диплом мен алтын медаль бойынша үздік баяндама ретінде диссертация тақырыбы IX-ші Еуразиялық ғылыми-практикалық конференция “Бір текті емес құрылымдардың беріктігі” ПРОСТ 2018 НИТУ “БжҚМИ” (Ресей, Мәскеу, 2018)

Орналасқан жері:

«Қарағанды индустриялық университеті, Республика даңғ., 30.
Бас корпус 101а каб.

Байланыс деректері:

Телефон: 8 (7213) 91-50-46 (106 ішкі)

e – mail: agulzhajnat@bk.ru

Қосымша:

Scopus Author ID: 57195377183

Web of Science Researcher ID: AAX-4242-2021

ORCID: 0000-0001-8244-5027

Хирш индексі (H-Index):

Scopus ДБ сәйкес – 3;

Web of Science ДБ сәйкес – 1.