Абишкенов Максат Жарылгасынович

Докторлық диссертацияны қорғау туралы

 

«Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ-да 6D074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар»  мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған Абишкенов Максат Жарылгасыновичтің «Жоғары физикалық-механикалық қасиеттерге ие ұзын өлшемді наноқұрылымданған дайындамаларды алу тәсілін әзірлеу және зерттеу» тақырыбындағы докторлық диссертациясы қорғалады. Жұмыс «Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ-ның «Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасында орындалды және диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылды. Қорғау қазақ тілінде өтеді.

 

Ғылыми кеңесшілер:

  1. Ашкеев Жасулан Аманжолович – техника ғылымдарының кандидаты, доцент, «Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ «Технологиялық машиналар және көлік» кафедрасының доценті, Теміртау қ., Қазақстан.
  2. Кавалек Анна – техника ғылымдарының докторы, профессор, Ченстохова политехникалық университетінің профессоры, Ченстохова қ., Польша.

 

Ресми рецензенттер:

  1. Бекешев Амирбек Зарлыкович – физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент), «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КеАҚ «Физика» кафедрасының профессоры міндетін атқарушы, Ақтөбе қ., Қазақстан, 6D074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар»мамандығы бойынша 5-тен астам ғылыми жарияланымы бар.
  2. Мухаметкаримов Ержан Советбекович – PhD, қауымдастырылған профессор (доцент), Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Қатты дене физикасы және бейсызық физика» кафедрасының доценті, Алматы қ., Қазақстан, 6D074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар» мамандығы бойынша 5-тен астам ғылыми жарияланымы бар.

 

Диссертациялық кеңестің уақытша құрамы:

  1. Мочуговский Андрей Геннадьевич – техника ғылымдарының кандидаты, «Мәскеу болат және қорытпалар институты» Ұлттық зерттеу технологиялық университеті «Түсті металдар металтануы» кафедрасының доценті, Мәскеу қ., Ресей Федерациясы,6D074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар» мамандығы бойынша Clarivate Analytics компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша алғашқы үш квартильге кіретін және/немесе Scopus деректер базасында Сitescore бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 35 болатын басылымдарда 12 ғылыми жарияланымы бар. Хирш индексі: Web of Science = 11, Scopus = 12.
  2. Жантурина Нургул Нигметовна –PhD, қауымдастырылған профессор (доцент), «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КеАҚ базасындағы Heriot-Watt халықаралық факультетінің доценті, Ақтөбе қ., Қазақстан, 6D074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар» мамандығы бойынша Clarivate Analytics компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша алғашқы үш квартильге кіретін және/немесе Scopus деректер базасында Сitescore бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 35 болатын басылымдарда 5 ғылыми жарияланымы бар. Хирш индексі: Web of Science = 3, Scopus = 6.
  3. Сағдолдина Жұлдыз Болатқызы – PhD, қауымдастырылған профессор (доцент), «С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КеАҚ, «Беттік инженерия және трибология» ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері, Өскемен қ., Қазақстан, 6D074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар» мамандығы бойынша Clarivate Analytics компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша алғашқы үш квартильге кіретін және/немесе Scopus деректер базасында Сitescore бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 35 болатын басылымдарда 2 ғылыми жарияланымы бар. Хирш индексі: Web of Science = 8, Scopus = 8.
  4. Достаева Ардак Мухамедиевна – PhD, «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ «Нанотехнологиялар және металлургия» кафедрасының доценті міндетін атқарушы, Қарағанды қ., Қазақстан, 6D074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар» мамандығы бойынша Clarivate Analytics компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша алғашқы үш квартильге кіретін және/немесе Scopus деректер базасында Сitescore бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 35 болатын басылымдарда 2 ғылыми жарияланымы бар. Хирш индексі: Web of Science = 3, Scopus = 3.

 

Қорғау 2023 жылғы 11 қарашада, сағат 14-00-де «Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ жанындағы 6D074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар» мамандығы (8D07101 – «Инженериядағы нанотехнологиялар» білім беру бағдарламасы) бойынша Диссертациялық кеңесте мына мекен-жайда өтеді: 101400, Теміртау қ., Республика даңғылы, 30, Жаңа корпус, Ж-201 ауд.

 

Сайт адресі: https://tttu.edu.kz/obyavlenii-o-zashhite-doktorskoy-dissertacii-announcement-of-the-defense-of-a-doctoral-dissertation-%d2%9bor%d2%93au-turali-xabarlandiru/

 

Ғалым хатшы: PhD, қауымдастырылған профессор (доцент) Ахметова Г.Е., e-mail: 6D074000@tttu.edu.kz,
тел.: +7 (708) 656 47 57

 

Zoom конференция:
https://us06web.zoom.us/j/86159510246?pwd=VtHreuePXHfqXh5nQVR052nyvJmGsN.1

Конференция идентификаторы: 861 5951 0246
Кіру коды: 11112023

⇓ Аңдатпа

⇓ Диссертация

⇓ Ғылыми еңбектер тізімі

⇓ Этикалық комиссияның шешімі

⇓ Отандық ғылыми консультанттың пікірі _ Ашкеев Ж.А.

⇓ Шетелдік ғылыми консультанттың пікірі _ Кавалек А.

⇓ Диссертацияны қорғауға қабылдау туралы хаттама (9 қазан 2023 ж. Хаттама №1)

⇓ Диссертациялық кеңес мүшелеріне (тұрақты және уақытша құрамы) үміткерлер туралы ақпарат

⇓ Ресми рецензент Мухаметкаримов Е.С. жазбаша пікірі

⇓ Ресми рецензент Бекешев А.З. жазбаша пікірі

⇓ Диссертацияны қорғау туралы хаттама (11 қараша 2023 ж. Хаттама №2)

⇓ Диссертациялық  кеңестің қорытындысы