Татиева Майра Маулиевна

Аты-жөні:

Татиева Майра Маулиевна

Білім:

1977 ж.

КарМК жанындағы ЖТОО-зауатының «Экономика және құрылысты ұйымдастыру» мамандығы бойынша, «инженер-экономист» біліктілігі;

1981 ж.

Орталық біліктілікті арттыру институты (Орталық патенттік ғылым институты, Мәскеу), біліктілігі: «патенттанушы»

Ғылыми дәрежесі мен атағы:

2007 ж.

Экономика ғылымдарының кандидаты;

2011 ж.

«Экономика» мамандығы бойынша ЖАК доценті

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық тәжірибесі:

1993-2018 ж.

«Экономика және өнеркәсіпті басқару» кафедрасының ассистенті, аға оқытушысы, доценті, профессоры, кейіннен «Экономика және Қаржы» кафедрасы болып өзгертілді»

Академиялық емес тәжірибесі:

1977 ж.

Қалалық денсаулық сақтау басқармасының №4 бөбекжай бухгалтері;

1978-1993 ж.

Ғылыми-зерттеу секторының инженер – патенттік сарапшысы, ғылыми-зерттеу секторының аға инженер-патенттік сарапшысы, КарМК жанындағы ЖТОО-зауытта патенттік-ақпараттық бөлімінің меңгерушісі.

Жүргізетін пәндері:

«Ғылыми зерттеулердің негіздері», «Сметалық іс», «Бизнес экономикасы», «Экономика және өндірісті ұйымдастыру», «Қаржы нарықтары мен делдалдар», «Басқару стратегиясы», «Микро-макроэкономикалық талдау», «Кәсіпкерлік және бизнес экономикасы»

Жұмыспен қамту:

Толық жұмыс күні

Біліктілікті арттыру:

2019

ЦИСКО академиясында мамыр-маусым 2018 оқу өтті.

2020

«Салық 2020» семинарын тыңдады.

2021

Экономика және кәсіпорындарды басқару. ҚР БҒМ Торайғыров университеті

2021

Құрылыс менеджменті. ТОО «МонтажКонсалт-700» с 01-31.07.21

2022

Қаржы. «Интуит» ұлттық ашық университеті

2023

2023 «Сметалық іс» пәні бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтті, 2023 жыл

Марапаттар мен сыйлықтар:

2008

ҚМИУ ректорының құрмет грамотасы

2013

ҚР БҒМ алғыс хаты

2014

Теміртау қалалық мәслихаты хатшысының Алғыс хаты

2015

ҚМИУ ректорының құрмет грамотасы

2015

Теміртау қаласы әкімінің Құрмет грамотасы

2017

ҚР БҒМ алғыс хаты

2018

ҚР Білім және ғылым министрінің Құрмет грамотасы

Жарияланымдар мен презентациялар:

2019

ҚР қор нарығындағы қаржылық делдалдық: мәселелер және шешу жолдары. Оқу құралы, Теміртау, 2019, ISBN 978 – 601 -7917 -38 -8

2019

Мемлекеттік инвестициялардың макроэкономикалық салдары: стильдендірілген шеңбер / / қазіргі ғылымның өзекті мәселелері / / ХХ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары бойынша мақалалар жинағы, 2(3) бөлім,11.сәуір 2019ж., Томск қ.

2019

АҚ үлгісінде кәсіпорынның инновациялық белсенділігін арттыру жолдары/ / оқу құралы, Теміртау, 2019, ISBN 978 – 601 -7917 -37 -1

2019

Қазақстанда шағын және орта бизнесті дамытудың жаңа мүмкіндіктері/ / Учебное пособие, темиртау, 2019, ISBN 978-601-7917-51-7

2019

Жаһандану жағдайында ҚР шағын және орта бизнестің даму тенденциялары. Оқу құралы, Теміртау, 2019. ISBN 978-601-7917-53-1

2019

Дипломдық жобаның экономикалық бөлімі бойынша техникалық мамандықтарға арналған. Оқу қүралы,Теміртау, 2019, ISBN 978 – 601 -7917 -74 -6

2020

Ауыл шаруашылығын ұйымдастыру және оның Кәсіпкерлік қызметін дамыту. Оқу құралы, Теміртау, 2020, ISBN 978 – 601 -7917 -73 -9

2020

Теміртау қаласы мысалында шағын бизнесті қолдау мәселелерін шешу жолдары және одан әрі даму перспективалары Подольск ғылыми хабаршысы./ Ғылыми-практикалық Винница журналы. Украина. – № 3(15) / 2020.

2020

Техникалық ЖОО түлектерін экономикалық әлеуметтендіруді қалыптастыру. Подольский ғылыми хабаршысы./ Ғылыми-практикалық Винница журналы. Украина. – № 4(16) / 2020.

2021

Теміртау мысалында аймақтағы қызмет көрсету және туризм саласын дамыту. ҚМТУ хабаршысы № 1 (28), 2021

2021

The informatization of the Kazakhstan economy as a consequence of the Fourth Industrial Revolution. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Инновациялық технологиялар мен инжиниринг» XI Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері 2021 жылғы 25-26 қараша

2022

Digitalization of the economy of the republic of Kazakhstan as a stabilization measure under modern conditions. Monography/Алматы:ЭСПИ,2022.-101с.

2022

Тұтынушылардың мінез-құлқы және экологиялық тұрақтылық: теорияларға, тұжырымдамаларға шолу. 2022 жылғы 31 мамырдағы «ғылым, білім және бизнестің интеграциясы жағдайындағы қазіргі экономиканың перспективалары мен мүмкіндіктері» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

2023

Assessment of the intellectual capital of an employee of an organization. Вестник КГИУ №1(40), 2023

2023

The feasibility study for the creation of production based on technology of lost-foam casting. METALURGIJA 62 (2023) 1, 103-106

Қосымша ақпарат:

2007 ж. шілде

ҚР БҒМ өкілі (ҒТО) 2009 ж.

Мамыр

МСМ өткізу кезінде ҚР БҒМ өкілі (ҒТО)

Тамыз 2011

Магистратура бағдарламалары бойынша түсу емтихандарында ҚР БҒМ (ҒТО) өкілі

Тамыз 2012

Магистратура бағдарламалары бойынша түсу емтихандарында ҚР БҒМ (ҒТО) өкілі

Тамыз 2013

Магистратура бағдарламалары бойынша түсу емтихандарында ҚР БҒМ (ҒТО) өкілі

2012 ж. қараша

ҚР БҒМ өкілі (ҒТО) ;

2014 ж. қараша

ҚР БҒМ өкілі (ҒТО) ;

2015

ҚР БҒМ өкілі (ҒТО) 2018 ҰБТ өткізу кезінде ҚР БҒМ (ҒТО) өкілі

2022

«Металлургиялық балқымаларды бөлуге арналған құрылғы» 18.11.2022 жылғы №35948 ҚР патенті