Татиева Майра Маулиевна|Tatieva Mayra Mauliyevna|Татиева Майра Маулиевна

[kk]

Аты-жөні:

Татиева Майра Маулиевна

Білім:

1977 ж.

КарМК жанындағы ЖТОО-зауатының «Экономика және құрылысты ұйымдастыру» мамандығы бойынша, «инженер-экономист» біліктілігі;

1981 ж.

Орталық біліктілікті арттыру институты (Орталық патенттік ғылым институты, Мәскеу), біліктілігі: «патенттанушы»

Ғылыми дәрежесі мен атағы:

2007 ж.

Экономика ғылымдарының кандидаты;

2011 ж.

«Экономика» мамандығы бойынша ЖАК доценті

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық тәжірибесі:

1993-2018 ж.

«Экономика және өнеркәсіпті басқару» кафедрасының ассистенті, аға оқытушысы, доценті, профессоры, кейіннен «Экономика және Қаржы» кафедрасы болып өзгертілді»

Академиялық емес тәжірибесі:

1977 ж.

Қалалық денсаулық сақтау басқармасының №4 бөбекжай бухгалтері;

1978-1993 ж.

Ғылыми-зерттеу секторының инженер – патенттік сарапшысы, ғылыми-зерттеу секторының аға инженер-патенттік сарапшысы, КарМК жанындағы ЖТОО-зауытта патенттік-ақпараттық бөлімінің меңгерушісі.

Жүргізетін пәндері:

«Ғылыми зерттеу негіздері», «Экономистің АЖО», «Сметалық іс», «Табиғатты пайдалану экономикасы», «Кәсіпорын экономикасы», «Құрылыс экономикасы және менеджмент»

Жұмыспен қамту:

Толық жұмыс күні

Біліктілікті арттыру:

2015

Инновациялық гранттарға өтінім беру сапасын жақсарту мақсатында семинар

2016

Springer Семинары

2016

Ғылыми-практикалық курс «Project financing of sustainable development» Қытай Үрімші қ.-72 с., «Тұрақты даму жобаларын қаржыландыру»»

2016

Семинар-«Инновациялық гранттарға өтінім сапасын жақсарту мақсаттары»

2018

«Металлосклад» ЖШС-де 13.08-25.08.2018 аралығында стажировка өтті.

2019

ЦИСКО академиясында мамыр-маусым 2018 оқу өтті.

2020

«Салық 2020» семинарын тыңдады.

2021

Экономика және кәсіпорындарды басқару. ҚР БҒМ Торайғыров университеті

2021

Құрылыс менеджменті. ТОО «МонтажКонсалт-700» с 01-31.07.21

2022

Қаржы. «Интуит» ұлттық ашық университеті

Марапаттар мен сыйлықтар:

2008

ҚМИУ ректорының құрмет грамотасы

2013

ҚР БҒМ алғыс хаты

2014

Теміртау қалалық мәслихаты хатшысының Алғыс хаты

2015

ҚМИУ ректорының құрмет грамотасы

2015

Теміртау қаласы әкімінің Құрмет грамотасы

2017

ҚР БҒМ алғыс хаты

2018

ҚР Білім және ғылым министрінің Құрмет грамотасы

Жарияланымдар мен презентациялар:

2015

Материалдық емес активтер-компаниялардың бәсекеге қабілеттілігінің жасырын резервтері. ФЭН-ҒЫЛЫМ. Ғылыми еңбектердің мерзімдік журналы, Қаңтар 2015 ж.Бугульма қ.

2015

Зияткерлік меншік құнын бағалау бойынша әдістемелік ұсынымдар. Теміртау, 2015,индекс©

2015

Инновациялық-бағдарланған экономика жағдайында зияткерлік меншік пен материалдық емес активтерді пайдаланудың ерекшеліктері мен мәселелері. Теміртау, 2015, индекс©

2015

Нарықтық экономика жағдайындағы Қазақстан Республикасындағы материалдық емес активтердің жай-күйі. / «Жоғары мектеп» журналы, мамыр 2015ж, Уфа

2016

Экономикалық кеңістікті зерттеудің әдіснамалық тәсілдері. /»Жоғары мектеп»//, ғылыми-практикалық журнал, №2 2016, Уфа қ.

2016

«Бизнесті бағалау»пәні бойынша оқу-әдістемелік құрал. Теміртау, 2016, индекс ©

2016

Инвестициялық жобаның экономикалық тиімділігін бағалау. Оқу құралы, Теміртау, 2016, ISBN 978 – 601 -7369 -97 -2 ескерту.

2017

Еңбек өнімділігі ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторы ретінде. / Журнал «Актуальные проблемы современности», № 1 (15)2017 / Карағанды, Болашак-Баспа

2017

Жоғары оқу орындарында зияткерлік меншік пен инновацияларды коммерцияландыру. /»Жоғары мектеп»//, ғылыми-практикалық журнал, №8 2017, Уфа қ.

2017

Қарағанды облысындағы шағын және орта кәсіпкерліктің жағдайы туралы. / «Экономика және социум» журналы, №10(41)-2017, Ресей.

2017

Клиентке бағытталған компанияны құру. / Қолданбалы және іргелі зерттеулердің халықаралық журналы.-2017.- № 10.с. 306-310

2018

Қор нарығындағы Қазақстанның сақтандыру ұйымдарының қызметін талдау./ Подольский ғылыми Хабаршысы № 4, 2018

2019

ҚР қор нарығындағы қаржылық делдалдық: мәселелер және шешу жолдары. Оқу құралы, Теміртау, 2019, ISBN 978 – 601 -7917 -38 -8

2018

Multi-functional sensors for control systems and monitoring» / / International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)., Volume 9, Issue 13, December 2018, pp. 959-967, Article ID: IJMET_09_13_101.

2019

Мемлекеттік инвестицияның Макроэкономические последствия государственных инвестиций: стилизованные рамки// Актуальные вопросы современной науки//ХХ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары бойынша мақалалар жинағы, 2 Б. (3),11.сәуір 2019ж.,Томск қ.

2019

АҚ үлгісінде кәсіпорынның инновациялық белсенділігін арттыру жолдары/ / оқу құралы, Теміртау, 2019, ISBN 978 – 601 -7917 -37 -1

2019

Қазақстанда шағын және орта бизнесті дамытудың жаңа мүмкіндіктері/ / Учебное пособие, темиртау, 2019, ISBN 978-601-7917-51-7

2019

Жаһандану жағдайында ҚР шағын және орта бизнестің даму тенденциялары. Оқу құралы, Теміртау, 2019. ISBN 978-601-7917-53-1

2020

Ауыл шаруашылығын ұйымдастыру және оның Кәсіпкерлік қызметін дамыту. Оқу құралы, Теміртау, 2020, ISBN 978 – 601 -7917 -73 -9

2020

Теміртау қаласы мысалында шағын бизнесті қолдау мәселелерін шешу жолдары және одан әрі даму перспективалары Подольск ғылыми хабаршысы./ Ғылыми-практикалық Винница журналы. Украина. – № 3(15) / 2020.

2020

Техникалық ЖОО түлектерін экономикалық әлеуметтендіруді қалыптастыру. Подольский ғылыми хабаршысы./ Ғылыми-практикалық Винница журналы. Украина. – № 4(16) / 2020.

2021

Теміртау мысалында аймақтағы қызмет көрсету және туризм саласын дамыту. ҚМТУ хабаршысы № 1 (28), 2021

2021

The informatization of the Kazakhstan economy as a consequence of the Fourth Industrial Revolution. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Инновациялық технологиялар мен инжиниринг» XI Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері 2021 жылғы 25-26 қараша

Қосымша ақпарат:

2007 ж. шілде

ҚР БҒМ өкілі (ҒТО) 2009 ж.

Мамыр

МСМ өткізу кезінде ҚР БҒМ өкілі (ҒТО)

Тамыз 2011

Магистратура бағдарламалары бойынша түсу емтихандарында ҚР БҒМ (ҒТО) өкілі

Тамыз 2012

Магистратура бағдарламалары бойынша түсу емтихандарында ҚР БҒМ (ҒТО) өкілі

Тамыз 2013

Магистратура бағдарламалары бойынша түсу емтихандарында ҚР БҒМ (ҒТО) өкілі

2012 ж. қараша

ҚР БҒМ өкілі (ҒТО) ;

2014 ж. қараша

ҚР БҒМ өкілі (ҒТО) ;

2015

ҚР БҒМ өкілі (ҒТО) 2018 ҰБТ өткізу кезінде ҚР БҒМ (ҒТО) өкілі

 [/kk]

 [ru]

Ф.И.О.:

Татиева Майра Маулиевна

Образование:

1977 г.

Завод-ВТУЗ при КарМК по специальности «Экономика и организация строительства», квалификация «инженер-экономист»

1981 г.

Центральный институт повышения квалификации (Центральный Институт патентной науки, Москва), квалификация: «патентовед»

Ученые степени и звания:

2007 г.

Кандидат экономических наук

2011 г.

Доцент ВАК по специальности “Экономика”

Опыт работы:

Академический опыт:

1993-2018

Ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры «Экономика и управление промышленностью», впоследствии переименованной в кафедру «Экономика и финансы»

Неакадемический опыт:

1977

1978-1993

Бухгалтер ясли №4 городского управления здравоохранения;

Инженер – патентный эксперт научно-исследовательского сектора, старший инженер – патентный эксперт научно-исследовательского сектора, заведующая Патентно-информационного отдела в заводе-ВТУЗе при КарМК.

Перечень преподаваемых дисциплин:

«ОНИ», «АРМ экономиста», «Сметное дело», «Экономика природопользования», «Экономика предприятия», «Экономика и менеджмент в строительстве»

Занятость:

Полный рабочий день

Повышение квалификации:

2015

Семинар в целях улучшения качества заявок на инновационные гранты

2016

Семинар Springer

2016

Научно-практический курс “Project financing of sustainable development” Китай г. Урумчи-72ч., «Финансирование проектов устойчивого развития»

2016

Семинар – Цели улучшения качества заявок на инноваионные гранты

2018

Прошла научную стажировку в ТОО «Металлосклад» с 13-25.08.2018

2019

Прошла обучение в Академии ЦИСКО май-июнь2018

2020

Прослушала семинар «Налоги 2020»

2021

Экономика и управление на предприятия. МОН РК Торайгыров университет

2021

Стажировка. Менеджмент в строительстве. ТОО «МонтажКонсалт-700» с 01-31.07.21

2022

Финансы. Национальный открытый университет «Интуит»

Награды и премии:

2008

Почетная грамота ректора КГИУ, 2008;

2013

Благодарственное письмо от МОН РК, 2013;

2014

Благодарственное письмо секретаря Темиртауского городского маслихата, 2014;

2015

Почетная грамота ректора КГИУ 2015;

2015

Почетная грамота акима города Темиртау, 2015;

2017

Благодарственное письмо от МОН РК, 2017

2018

Почетная грамота министра образования МОН РК, 2018

Публикации и презентации:

2015

Нематериальные активы – скрытые резервы конкурентоспособности компаний. ФЭН-НАУКА. Периодический журнал научных трудов, январь 2015г.. г.Бугульма.

2015

Методические рекомендации по оценке стоимости интеллектуальной собственности. Темиртау, 2015, с индексом ©

2015

Особенности и проблемы использования интеллектуальной собственности и нематериальных активов в условиях инновационно-ориентированной экономики. Темиртау, 2015, с индексом ©

2015

Состояние нематериальных активов в Республике Казахстан в условиях рыночной экономики. / Журнал «Высшая школа», май 2015г, Уфа

2016

Методологические подходы к исследованию экономического Учебно-методическое пособие по дисциплине «Оценка бизнеса». Темиртау, 2016, с индексом ©

2017

Производительность труда как фактор повышения конкурентоспособности экономики страны. / Журнал «Актуальные проблемы современности», №1(15)2017/ Карағанды, Болашак – Баспа

2017

Коммерциализация интеллектуальной собственности и инноваций в высших учебных заведениях. /«Высшая школа»//, Научно-практический журнал, №8 2017, г.Уфа

2017

О состоянии малого и среднего предпринимательства в Карагандинской области. / Журнал «Экономика и социум», №10(41)-2017, Россия.

2017

Построение клиентоориентированной компании. / Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.-2017.- № 10.с. 306-310

2018

Анализ деятельности стpаховых оpганизаций Казахстана на фондовом pынке./ Подольский научный вестник №4, 2018

2019

Финансовое посредничество на фондовом рынке РК: проблемы и пути решения. Учебное пособие, Темиртау, 2019, ISBN 978 – 601 -7917 -38 -8

2018

Multi-functional sensors for control systems and monitoring» // International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)., Volume 9, Issue 13, December 2018, pp. 959–967, Article ID: IJMET_09_13_101.

2019

Макроэкономические последствия государственных инвестиций: стилизованные рамки// Актуальные вопросы современной науки//Сборник статей по материалам ХХ международной научно-практической конференции, ч.2(3),11.апреля 2019г.,г.Томск

2019

Пути повышения инновационной активности предприятия на примере АО// Учебное пособие, Темиртау, 2019, ISBN 978 – 601 -7917 -37 -1

2019

Қазақстанда шағын және орта бизнесті дамытудың жаңа мүмкіндіктері//Учебное пособие, темиртау, 2019, ISBN 978-601-7917-51-7

2019

Тенденции развития малого и среднего бизнеса в РК в условиях глобализации. Учебное пособие, Темиртау, 2019. ISBN 978-601-7917-53-1

2019

Дипломдық жобаның экономикалық бөлімі бойынша техникалық мамандықтарға арналған. Оқу қүралы,Теміртау, 2019, ISBN 978 – 601 -7917 -74 -6

2016

Методологические подходы к исследованию экономического Пространства. /«Высшая школа»//, Научно-практический журнал, №2 2016, г.Уфа

2020

Организация сельского хозяйства и развитие его предпринимательской деятельности. Учебное пособие, Темиртау, 2020, ISBN 978 – 601 -7917 -73 -9

2020

Пути решения проблем поддержки малого бизнеса и перспективы дальнейшего развития на примере г.Темиртау Подольский научный вестник./ Науково-практичний журнал Винница. Украина. – № 3(15) / 2020.

2016

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта. Учебное пособие, Темиртау, 2016, ISBN 978 – 601 -7369 -97 -2.

2020

Формирование экономической социализации выпускников технического вуза. Подольский научный вестник./ Науково-практичний журнал Винница. Украина. – № 4(16) / 2020.

2021

Development of services and tourism in the region on the example of Temirtau. Вестник КГИУ № 1(28),2021

The informatization of the Kazakhstani economy as a consequence of the Fourth Industrial Revolution. Труды XI Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии и инжиниринг», посвященной 30-ти летию Независимости Республики Казахстана 25-26 ноября 2021 года

Дополнительная информация:

Июль 2007 г

Представитель МОН РК (НТЦ) при проведении КТОС

Май 2009 г

Представитель МОН РК (НТЦ) при проведении МК

Август 2011

Представитель МОН РК (НТЦ) на вступительных экзаменах по программам магистратуры

Ноябрь 2012 г

Представитель МОН РК (НТЦ) при проведении ВЭД;

Август 2013

Представитель МОН РК (НТЦ) на вступительных экзаменах по программам магистратуры

Ноябрь 2014 г

Представитель МОН РК (НТЦ) при проведении ВЭД;

2015

Представитель МОН РК (НТЦ) при проведении ВЭД

2018

Представитель МОН РК (НТЦ) при проведении ЕНТ

 [/ru]  

[en]

Full name:

Tatieva Mayra Maulana

Education:

1977-Plant-vtuz at the KarMK, specialty «Economics and construction organization», qualification » engineer-economist»;

1981-Central Institute for advanced training (Central Institute of patent science, Moscow), qualification: «patent specialist»

Work experience:

Academic:

2007

Candidate of economic Sciences

2011

Associate Professor of the higher school of Economics”

Academic experience:

1993-2018

Assistant, senior lecturer, associate Professor, Professor of the Department of Economics and industrial management, later renamed the Department of Economics and Finance»

Non-academic experience:

1977

Aaccountant of nursery No. 4 of the city health Department;

1978-1993

Engineer-patent expert of the research sector, senior engineer-patent expert of the research sector, head of the Patent and information Department at the Vtuz plant at the KMC.

List of taught disciplines:

«Economics», «economist’s APM», « Budget management», «environmental Economics», «enterprise Economics», «Economics and management in construction»

Employment:

Full time work

Professional development:

2015

Workshop to improve the quality of applications for innovative grants

2016

Springer Seminar

2016

Scientific and practical course «Project financing of sustainable development» in Urumqi-72 hours, » Financing of sustainable development projects»

2016

Workshop-Goals for improving the quality of applications for innovative grants

2018

Completed a research internship at Metallosklad LLP from 13-25. 08. 2018

2019

Completed training at the CISCO Academy may-June 2018

2020

Attended the seminar » Taxes 2020»

The most important publications in the last five years:

2021

Economics and management for enterprises. MES RK Toraigyrov University

2021

Management in construction. Montazhconsult-700 LLP from 01-31.07.21

2022

Finance. National Open University «Intuit»

Awards and prizes:

2008

Honorary diploma of the rector of kseu

2013

Thank-you letter from MES RK

2014

Letter of thanks from the Secretary of the Temirtau city maslikhat

2015

Honorary diploma of the rector of kseu

2015

Certificate of honor of the mayor of Temirtau

2017

Thank-you letter from MES RK

2018

Diploma of the Minister of education of the MES of Kazakhstan

Publications and presentations:

2015

FENG-SCIENCE. Periodical journal of scientific works, January 2015.. G. Bugulma.

2015

Guidelines for assessing the value of intellectual property. Temirtau, 2015, with the index

2015

Features and problems of using intellectual property and intangible assets in an innovation-oriented economy. Temirtau, 2015, with the index

2015

State of intangible assets in the Republic of Kazakhstan in a market economy. / Higher school magazine, may 2015, Ufa

2016

Training manual for the discipline «business Assessment». Temirtau, 2016, with index

2016

Evaluation of the economic efficiency of the investment project. Study guide, Temirtau, 2016, ISBN 978 – 601 -7369 -97 -2.

2017

Labor productivity as a factor of increasing the competitiveness of the country’s economy. / Journal «Actual problems of modernity», no. 1 (15) 2017/ Karagandy, Bolashak-BASPA

2017

Commercialization of intellectual property and innovation in higher education institutions. / «Higher school»//, Scientific and practical journal, no. 8 2017, Ufa

2017

On the state of small and medium-sized businesses in the Karaganda region. / Economics and society magazine, no. 10 (41)-2017, Russia.

2017

Building a customer-oriented company. / International journal of applied and fundamental research.-2017.- No. 10.p. 306-310

2018

Analysis of the activities of insurance companies in Kazakhstan on the stock market./ Podolsky scientific Bulletin No. 4, 2018

2019

Financial intermediation on the stock market of the Republic of Kazakhstan: problems and solutions. Study guide, Temirtau, 2019, ISBN 978 – 601 -7917 -38 -8

2018

Multi-functional sensors for control and monitoring systems» // International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)., Volume 9, Issue 13, December 2018, pp. 959-967, Article ID: IJMET_09_13_101.

2019

Macroeconomic consequences of public investment: stylized framework / / Current issues of modern science / / Collection of articles based on the materials of the XX international scientific and practical conference, part 2 (3), 11.April 2019, Tomsk

2019

Ways to increase the innovative activity of the enterprise on the example of JSC / / Tutorial, Temirtau, 2019, ISBN 978 – 601 -7917 -37 -1

2019

Asistenta chain and Orta biznest damytu new mmcndmgr//tutorial, Temirtau, 2019, ISBN 978-601-7917-51-7

2019

Trends in the development of small and medium-sized businesses in Kazakhstan in the context of globalization. Textbook, Temirtau, 2019. ISBN 978-601-7917-53-1

2020

Organization of agriculture and development of its entrepreneurial activity. Textbook, Temirtau, 2020, ISBN 978 – 601 -7917 -73 -9

2020

Ways to solve the problems of small business support and prospects for further development on the example ofTemirtau Podolsk scientific bulletin./ Naukovo-praktichny journal Vinnitsa. Ukraine. – № 3(15) / 2020.

2020

Formation of economic socialization of graduates of a technical university. Podolsk scientific Bulletin./ Naukovo-praktichny journal Vinnytsia. Ukraine. – № 4(16) / 2020.

2021

Development of services and tourism in the region on the example of Temirtau. Bulletin of KSTU No. 1(28), 2021

2021

The informatization of the Kazakhstani economy as a consequence of the Fourth Industrial Revolution. Proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference «Innovative Technologies and Engineering» dedicated to the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan on November 25-26, 2021

Additional information:

July 2007

Representative of the MES of the Republic of Kazakhstan (STC) during the WHO

May 2009

Representative of the MES of the Republic of Kazakhstan (STC) during the ISS

August 2011

Representative of the MES of the Republic of Kazakhstan (STC) at the entrance exams for master’s programs

August 2012

Representative of the MES of the Republic of Kazakhstan (STC) at the entrance exams for master’s programs

November 2012

Representative of the MES of the Republic of Kazakhstan (STC) during foreign trade activities;

August 2013

Representative of the MES of the Republic of Kazakhstan (STC) at the entrance exams for master’s programs

November 2014

Representative of the MES of the Republic of Kazakhstan (STC) during foreign trade activities;

2015

Representative of the MES of the Republic of Kazakhstan (STC) during foreign trade activities

2018

Representative of the MES of the Republic of Kazakhstan (STC) during the UNT

 [/en]