МББ магистратура

 

МББ «Автоматтандыру және басқару» магистратура (1,5 жыл)

МББ «Автоматтандыру және басқару» магистратура (2 жыл)

МББ «Электр энергетикасы» магистратура (1,5 жыл)

МББ «Электр энергетикасы» магистратура (2 жыл)

МББ «ФОТ» магистратура

МББ «ОЗХТ» магистратура

7M07101 – Жаңа конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясы 2019

7M07101 – Жаңа конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясы 2021

7M11202 ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ (ҒЫЛЫМИ)

7M11202 ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ (БЕЙІНДІК)

7M07301 Ғимараттар мен үймереттерді жобалау теориясы мен технологиясы

7М07103 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ИНЖИНИРИНГІ

7M07114 КӨЛІКТІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ИНЖИНИРИНГІ