Материалдық-техникалық база

Шығаратын кафедра – мамандандырылған кабинеттер келесi оқу-пәндері бойынша мамандандырылған кабинеттер мен зертханалаық базаны орналастырады: «құрылыс құралымдары», «құрылыс өндiрiсiнiң технологиясы», «еңбектi қорғау және бжд», «геодезия», «архитектура», «геотехника», компьютер сыныбы және басқалар.

2009 – 2010 оқу жылына Н-010дәрiсханасында «Құрылыс материалдарына» мамандандырылған зертхана құрылды.

Зертханаларда 10 дербес компьютер, оргтехникаға (Н-306) компьютер сыныбы, факс, ксерокс, 6 принтерлер, 2 сканер ие.

Кафедрада график түрiнде, кино көрсету үшiн мынадай сирек кездесетiн техникалық құралдарға ие фото -, видео – тағы басқа материалдар: слайдопроектор «Codak», кодоскопалар, графопроектор, видеоекi.

Кафедраға бекітілген жалпы аудиториялық және лабораториялық базасының меншiктi аудан 283, 6 м2 құрайды.

Мамандарды дайындау сапасын жақсарту үшiн оқытушылар үйретудiң келесi техникалық құралдарын пайдаланады: слайд – лекциялар, барлық пәндер бойынша плакаттар, диапозитивтер, бейне фильмдер, фолии бойынша дәрiстер.

Зертхана ғылыми-зерттеу цифрларға есептеумен құйматастың берiктiгiнiң анықтамасы, ерiтiндi, кiрпiшi үшiн үшосьтiк сығылу, құралдарда компрессия сынақтарын жүргiзу үшiн өте жаңа құралдармен жабдықталған.

Прибор для компрессионных испытаний

Компрессия сынақтары үшiн құрал

Влагомер – измеритель влажности строительных материалов

Құрылыс материалдарының ылғалдығын – өлшеуiш ылғал өлшеуіш

Измеритель толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

Жуандықты өлшеуiшi, құйматас қабатының қорғанысын және арматураның орналасуын

Кафедра «КММ-2» ЖШС және «ПромСпецСнаб.KZ» ЖШС, «АқЖол-Т» ЖШС фирмасының құрылыс зертханаларымен ынтымақтастық туралы келісім-шартқа ие.

Зертхана Қазақстан Республикасының стандарттары бойынша құрылыс материалдары мен топырақ негіздерін сынаудың толық кешенін жүргізеді, олардың материалдары дипломдық және диссертациялық жұмыстарда пайдаланылады.

Работа с профометром 5S, для определения диаметра, положения арматуры в железобетонных конструкциях

5S профометроммен жұмыс, арматураның жағдайы үшiн темiр-бетонды құрылымдарда диаметрдiң анықтамасы,

Геотехника зертханасы 

Кафедраның негізгі ғылыми бағыты Қарағанды көмір бассейні базасында т.ғ.д., профессор Базаров Б.А. басшылығымен жүргізілетін өңделетін аумақтардың күрделі инженерлік-геологиялық жағдайларындағы іргетастардың перспективті құрылымдарын зерттеу болып табылады.

Лабораторные установки для проведения модельных исследований перспективных конструкций фундаментов

 Геотехника лабораториясы