Кузьминова Надежда Юрьевна

Аты-жөні: Кузьминова Надежда Юрьевна

Білімі:

1992-1997 жж ҚарМК жанындағы зауыт-ЖОО, одан кейін Қарағанды металлургия институты (Теміртау қ.). 11.07 Металлтану, металдарды термиялық өңдеу жабдықтары мен технологиясы Инженер металлург.

2013-2015 жылдары Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті (Теміртау қ.). 6M071000 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі.

2017-2020 жж Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, (Қарағанды қ.). 6D071200-Машина жасау мамандығы бойынша Докторантура.

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

Осы ұйымдағы жұмыс

2001-2008 жж. Қарағанды металлургия институты, одан кейін Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті,»металдарды қысыммен өңдеу теориясы мен технологиясы» кафедрасының оқытушысы

2008-2013 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриалды Университеті жанындағы гуманитарлық-техникалық колледж, 2 санатты оқытушы

2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, оқытушы, содан кейін «Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасының аға оқытушысы

Оқытылатын пәндер тізімі:

– Металдарды қысыммен өңдеу теориясы;

– Илектеу және сүйреу процестерінің теориясы;

– Металдар мен қорытпалардың механикалық және технологиялық қасиеттері;

– Суық илемдеу технологиясы;

– Прокат пен құбырлардың арнайы түрлерін өндіру технологиясы;

– Прокат цехтарының жабдықтары;

– Өзара алмастыру негіздері;

– Өзара алмастыру, стандарттау және техникалық өлшемдер;

– Сапаны басқарудың статистикалық әдістері;

– Статистикалық талдаудың бағдарламалық кешендері;

– Ақпараттық-өлшеу жүйелері;

– Металлургиядағы стандарттау;

– Металлургиялық кәсіпорынды ISO 9001 бойынша сертификаттауға дайындау;

– Тәжірибелік деректерді өңдеудің технологиялық өлшемдері мен әдістері;

– Стандарттау, метрология және сертификаттау;

Жұмыспен қамту: Толық уақыт

Білім беру ұйымдарындағы бұрынғы жұмыс орындары: жоқ

Академиялық емес: жоқ

Біліктілікті арттыру:

19.12.2014 ж. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі өткізетін инновациялық жобаларды ілгерілету бойынша Бизнес – тренинг, 2 сағат

15-25.01. 2015 ж. Оңтүстік Орал мемлекеттік университетінде (Челябинск қ., Ресей Федерациясы) ФГБОУ-да тағылымдамадан өту, 42 сағат;

19-29.10.2015 Thomson Reuters ресурстары бойынша онлайн семинарлар: Web of Science платформасы-іздеу мүмкіндігін кеңейту. Web of Science ұйымын іздеу. Ғылыми қызметті салыстырмалы бағалауға арналған in Cites аналитикалық құралы. Ең ықпалды Essential Science Indicators басылымдарының дерекқоры, 8 сағат

18-22.04. 2016 онлайн семинарлар Томас Рейтер тақырыптар бойынша: веб-ғылым платформасы-іздеудің негізгі мүмкіндіктері; онлайн режимінде endnote бағдарламасында библиографиямен жұмыс; автор және researcherid іздеу; дәйексөзді қолдана отырып ғылыми журналдарды іздеу және талдау журнал хабарлайды, 6 сағат

07.10.2016 Springer Nature семинары, қалай пайдалану керек, қалай жариялау керек, 4 сағат

22.11.2017 in appreciation for attending an international practical conference «Scientific innovations and entrepreneurship» (Қарағанды қ., ҚарМТУ)

29-30.11.2017г. Certificate has successfully participated in the IX international scientific- practical conference of «The third modernization of Kazakhstan – new concepts and modern solutions» which is devoted to the 50th anniversary of the 1967 graduation year – the year when graduated the first president of the republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbaev

06.02.2018 «Айдеко» компаниясының вебинары: «Шифрлаушылардан, криптомайнерлерден, ботнеттерден және желілік шлюздегі басқа да заманауи қауіптерден қорғау». Вебинар ашық жерде өткізілді E – tutorium веб–платформасы, 4 сағат

04-17.04. 2019 ж. «Орал мемлекеттік тау-кен университетіне» ФГБОУ-да «Машина жасау технологиясы, өндірісті конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету» тақырыбында тағылымдама, 96 сағат

15.10.2020 Онлайн семинар «Scopus, Web of Science индекстейтін ғылыми журналдарда жарияланғанға дейін плагиаттың алдын алу. Қазақстан, ОА және ЕО заңдары плагиат туралы не айтады?» өткізілетін Polish company Plagiat.pl on StrikePlagiarism.com, 4 сағат

19.05.2021 Қазақстандық стандарттау және метрология институты (Қарағанды қ.) өткізетін «Техникалық реттеу, өлшем бірлігін қамтамасыз ету және стандарттау саласындағы заңнама» семинарына күндізгі қатысу, 6 сағат

08.02.2022 Wiley Library баспасы өткізетін «Wiley worline Library for research and remote education» Онлайн семинары, 2 сағат

04.03.2022 Қазақстандық стандарттау және метрология институты (Қарағанды қ.) өткізетін «Жаңа материалдарға, өнімдерге, Әдістемеге стандарттау жөніндегі құжаттарды әзірлеу» семинарына күндізгі қатысу, 3 сағат

04.03.2022 Қазақстандық стандарттау және метрология институты (Қарағанды қ.) өткізетін «Салыстырып тексеру/калибрлеу және сынау зертханалары үшін өлшеулердің белгісіздігін бағалау» семинарына күндізгі қатысу, 3 сағат

24.03.2022-09.04.2022 «Эпиграф» баспасы (Теміртау қ.) өткізетін «Білім беру саласындағы компьютерлік технологиялар» семинары, 72 сағат

Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ

Марапаттары мен жүлделері:

2016 ж. «8 наурыз» мерекесіне байланысты ҚМИУ ректоры Ибатов М. К.алғыс хаты

Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жоқ

Жарияланымдар мен презентациялар:

2019 Никонова т. ю., Кузьминова Н. Ю., Кривцова О. Н. бетті қатайтудың статикалық-импульстік әдістеріне шолу. «Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің хабаршысы» ғылыми журналы. № 2 (25) 2019ж. – Б.57-65.

2019 Никонова т.ю., Кузьминова Н. Ю. гидравликалық цилиндрлердің ішкі бетін нығайту сапасына дірілдің әсер етуі. Инновациялық машина жасау технологиялары, жабдықтар мен материалдар-2019, х МТКК «Имом-2019» материалдары, Ресей, Қазан, 05-06 желтоқсан 2019ж. – С. 274-278 (https://elibrary.ru/item.asp?id=42936273)

2020 Никонова т.ю., Кузьминова Н. Ю. статикалық импульсті өңдеу әдістерінің артықшылықтары. Satbayev University Хабаршысы. – 2020. – №1. – Б. 397-404.

2021 Кузьминова Н. Ю., Кривцова О. Н., Есболат А. Б. өзара алмастыру, стандарттау және техникалық өлшемдер. Оқу құралы. – Теміртау: Қариу, 2021. – 90с.

2021 Кузьминова Н.Ю., Кривцова О. Н., Есболат А. Б. Металдарды қысыммен өңдеу теориясы. Оқу. зертханалық жұмыстарға арналған нұсқаулық. – Теміртау: Қариу, 2021. – 65с.

2021 Ибраева А.Е., Кузьминова Н. Ю. Технологияны модельдеу негізінде жіптерді илемдеу процесінің тиімділігін арттыру. ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Инновациялық технологиялар және инженерия» ХІ ХХХ еңбек Сб.25-26 қараша 2021. – Теміртау: ҚарИУ, 2021. – С. 304-307

Жаңа ғылыми әзірлемелер: жоқ

Қосымша ақпарат: жоқ

Басқа ғалымдармен бірлесіп шығарылған монографиялар мен оқулықтардың атауы: жоқ

Орналасқан жері:

«Қарағанды индустриялық университеті, Республика даңғ., 30.
бас корпус 103 каб.

Байланыс деректері:

Телефон: 8 (7213) 91-50-46 (106 ішкі)

e-mail: nadeyak@gmail.com