ОНИЩЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

 Т. А. Ә.: Онищенко Ольга Николаевна

Білім:

1991-1996 – Қарағанды металлургия институты, «өнеркәсіптік жылу энергетикасы» мамандығы, «Инженер – Өнеркәсіптік жылу энергетигі»біліктілігі. Диплом: ЖБ-i №0010299 30.03.1996 ж.

2013-2015-Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, мамандығы 6М072900 «Құрылыс», академиялық дәрежесі техника ғылымдарының магистрі. Диплом: ЖООК-м № 0079940 26.06.2015 ж.

Scopus ID: 56784232900.

Профильге сілтеме: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56784232900

h-index: 2

ResearcherID Web of Science: HDO-4495-2022

Профильге сілтеме: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HDO-4495-2022

h-index: 1

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

Осы ұйымдағы жұмыс:

1996-1998 – «Өнеркәсіптік жылу энергетикасы және металлургиялық жылу техникасы» кафедрасының Стажер-оқытушысы, Қарағанды металлургия институты;

1998-2002 – «Өнеркәсіптік жылу энергетикасы және металлургиялық жылу техникасы» кафедрасының ассистенті, Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті;

2002-2003 – «Өнеркәсіптік жылу энергетикасы және металлургиялық жылу техникасы» кафедрасының оқытушысы, Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті;

2003-2009 – «Өнеркәсіптік жылу энергетикасы және металлургиялық жылу техникасы» кафедрасының аға оқытушысы, Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті;

2009-2017 – «Құрылыс және Жылу энергетикасы» кафедрасының аға оқытушысы, Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті;

2017-2020 – «Энергетика, Автоматтандыру және есептеу техникасы» кафедрасының аға оқытушысы, Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті;

2020 – қазіргі уақытқа дейін – «Қарағанды индустриалды университеті» КЕАҚ «Энергетика» кафедрасының аға оқытушысы

Оқытылатын пәндер тізбесі:

  • Жылу масса алмасу процестері мен қондырғылары

  • Суды дайындаудың физика-химиялық әдістері

  • Сұйықтық және газ механикасы

  • Елді мекендерді және өнеркәсіптік мақсаттағы объектілерді газбен жабдықтау

  • Энергия тасымалдаушыларды өндіру және тарату жүйесі

  • Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері

  • Өнеркәсіптік кәсіпорындарда қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану

Біліктілікті арттыру (соңғы 5 жылда):

2020 – «Педагогтердіңт-қамқорлығын дамыту және жетілдеу» тақырыбында 36 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы;

2020- ұлттық онлайн семинар. «Антиплагиат» жүйесі Қазақстан Республикасындағы ғылыми және оқу жұмыстарының сапасын арттыру құралы ретінде;

2020 – SCOPUS, Web of Science индекстелген ғылыми журналдарда жарияламас бұрын плагиаттың алдын алу. Қазақстан, ОА және ЕО заңдары плагиат туралы не айтады? Польша.

2021 – Green webinar «Best available techniques (BAT) – new environmental code end EU experience». International Green Technologies & Investments Center, Қазақстан, «АСТАНАЭКСПО 2017» көрмесінің инфрақұрылымы базасында;

2021 – «АрселорМиттал Теміртау» АҚ ЖЭО-2 Өндірістік тағылымдамасы (72 сағат);

2021 – «Энергетикалық жүйелер және желілер» біліктілікті арттыру курсы (46 сағат), GeKaVoc-тың Қарағанды университетіндегі өкілдігі. Е. А. Бөкетова;

2021 – «АрселорМиттал Теміртау» АҚ ЛПЦ-1 Өндірістік тағылымдамасы (72 сағат). Тақырыбы: Металлургия өндірісінің энергия ресурстары;

2021 – «Moodle SDO-да тест құру шебері» (36 сағат). «ЛАНЬ кәсіптік және қосымша білім беру орталығы» жеке кәсіптік білім беру мекемесі, СанктПетербург;

2021 – «ЖЭС негізгі және қосалқы жабдықтары және оның жұмыс тиімділігін арттыру» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы (72 сағат). Торайғыров университеті, Павлодар қ.;

2022 – «Білім беру саласындағы компьютерлік технологиялар» тақырыбында оқыту семинары (72 сағат). «Эпиграф» баспасы, Алматы қ.;

2022 – «Өнеркәсіптік кәсіпорындарда және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта энергия үнемдеу» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы (72 сағат). «Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы; № 0103 сертификат. Түркістан Қ.

2022 – «Суды дайындаудың физика-химиялық әдістері» тақырыбы бойынша біліктілікті арттырудың. Онлайн курсы (72 сағат). Damutek ақпараттық-білім беру порталы.

2022 – «АрселорМиттал Теміртау» АҚ ЖЭО-ПВС өндірістік тағылымдамасы (72 сағат);

2022 – «Инновациялық білім беру бағдарламалары: әзірлеу және енгізу тәжірибесі» ашық әдіснамалық семинары. 14-17 қыркүйек аралығында. Торайғыров университеті, BTS•Education, Павлодар қ.;

2023-ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі мен Жасыл климат қорының қолдауымен «Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы «КЕАҚ ұйымдастырған» өнеркәсіпті Декарбонизациялау» бағдарламасы

Марапаттар мен сыйлықтар:

2021 – «ҚарИУ сіңірген еңбегі үшін»төсбелгісі. «Қарағанды индустриалды университеті» КЕАҚ ректоры берген;

2022 – Ғылым мен білім беруді дамытуға қосқан үлесі үшін Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының «Үздік педагог-2022» Төсбелгісі. Нұр-сұлтан қаласы, Бөбек «Жалпыұлттық қозғалысы» қауымдастығы нысанында заңды тұлғалар бірлестігі берген;

2023 – Қазақстан Республикасының Жоғары оқу орындары қауымдастығының көп жылғы еңбегі, жоғары кәсібилігі және жоғары кәсіптік білім беруді дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін Құрмет грамотасы.

Жарияланымдар мен презентациялар: (жақшада бірлескен авторлар)

2020Совершенствование действующей схемы автоматизации системы пылеприготовления ТЭЦ-2 г.Темиртау. VIII Международная научно – практическая конференция: «Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения» Казахстан, г. Нур-Султан 20 марта 2020 г., с. 336-340 (Камарова С.Н., Абильдинова С.К.);

2020Реконструкция турбины Жезказганской ТЭЦ, с целью увеличения мощности. V Всероссийская научно-практическая конференция «Энергетика и энергосбережение: теория и практика», Россия, Кемерово, 16-17 декабря 2020 г. (Жабалова Г.Г., Леликова О.Н.);

2021 – Research of reconstruction possibility of the Zhezkazgan CHPP with the purpose of power increasing. РНЖ «Вестник КГИУ» №1 (32) 2021 г. с. 124-130 (Жабалова Г.Г., Леликова О.Н.);

2021 – Modernization of the dust preparation system at CHPP-2 of JSC «ArcelorMittal Temirtau». РНЖ «Вестник КГИУ» №1 (32) 2021 г. с. 130-136. (Жабалова Г.Г., Леликова О.Н., Камарова С.Н.);

2021 – Пути улучшения водно-химического режима деаэраторного отделения турбинного цеха ТЭЦ-ПВС. Труды международной научной конференции в онлайн формате: «Молодежь, наука и техника: пути совершенствования и интеграции., г. Темиртау, 14 апреля 2021, с. 90-95. (Пчелинцев Е.Д.);

2021 – Повышение эффективности работы комплекса водоподготовки ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау». Сборник трудов XI Международной научно-практической конференции, посвященной 30 летию Независимости Республики Казахстан «Инновационные технологии и инженерия», г.Темиртау, 2021, с. 356-361. (Леликова О.Н.);

2021 – Перспективы использования композиционного топлива в доменном цехе АО «АрселорМиттал Темиртау». Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Повышение качества образования, современные инновации в науке и производстве» – Экибастуз: филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 2021. с.79-83. (Жабалова Г.Г., Леликова О.Н.);

2022 – Исследование влияния скорости ветра на выработку электроэнергии в ветрогенераторах. Международный научно-практический журнал. XVI Глобальные науки и инновации 2022: Центральная Азия, Нур-Султан. № 2(16). АПРЕЛЬ 2022, Серия «Технические науки», с. 73-78. (Камарова С.Н.);

2022 – Повышение эффективности системы пылеприготовительной установки АО «АрселорМиттал Темиртау» ТЭЦ-2 г. Темиртау. ККСОН, Республики Казахстан (свидетельство о перерегистрации № KZ63VPY00044097 от 15.12.2021 г.) Республиканский журнал, Труды университета КарТУ. № 2(87), 2022г. с. 297-302. (Камарова С.Н., Исаев В.Л., Абильдинова С.К.);

2022 – Автоматическое регулирование разряжения шаровой барабанной мельницы ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау». ВЕСТНИК Торайгыров университета. Энергетическая серия. № 4. ККСОН, Республики Казахстан. ISSN 2710-3420. (Камарова С.Н., Жабалова Г. Г., Леликова О. Н., Абильдинова С.К.);

2022 – Reconstruction of the ash and slag removal system in CHP-2 of JSC «Arselormittal Temirtau». Торайғыров университетінің хабаршысы. ККСОН. ISSN 2710-3420. Энергетикалық сериясы. № 3. Павлодар, (G. G. Zhabalova, S. N. Кamarova, О. N. Lelikova);

2022 – Возможность реконструкции системы золошлакоудаления на котлах ТП-81 ТЭЦ-2 АО «Арселормиттал Темиртау». VII Международная научно-практическая конференция «Энергетика и энергосбережение: теория и практика». 319-(1-5). 7-9 декабря, ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», Кемерово, Россия. (Камарова С.Н., Леликова О.Н.);

2022 – Система контроля уровня в бункере готовой угольной пыли ТЭЦ-2 АО «Арселормиттал Темиртау» VII Международная научно-практическая конференция «Энергетика и энергосбережение: теория и практика». 128-(1-5). 7-9 декабря, ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», Кемерово, Россия. (Камарова С.Н., Леликова О.Н.);

2024 – Влияние степени загрузки шаровой барабанной мельницы мелющими шарами на интенсивность размола угля. Университет еңбектері/ Труды университета Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова, №1. с.18-24. (Камарова С.Н., Абильдинова С.К., Исаев В.Л., Терзиев А.К.)

Баспа қызметі:

2018 – Механика жидкости и газа. Учебное пособие для студентов специальности 5В071700 «Теплоэнергетика» всех форм обучения. – Алматы: Издательство «ТехноЭрудит», 2018 – 108 с. (автор: Онищенко О.Н.) ISBN 978-601-327-538-3.

2018 – Газоснабжение объектов промышленного назначения. Учебное пособие для студентов специальности 5В071700 «Теплоэнергетика» всех форм обучения. – Алматы: Издательство «ТехноЭрудит», 2018 – 152 с. (автор: Онищенко О.Н.). ISBN 978-601-327-536-9.

2018 – Тепломассообменные процессы и установки в примерах и задачах. Учебно-практическое пособие для студентов специальности 5В071700 «Теплоэнергетика» всех форм обучения. – Алматы: Издательство «ТехноЭрудит», 2018 – 186 с. (автор: Онищенко О.Н.). ISBN 978-601-7369-90-3.

2018 – Использование вторичных энергетических ресурсов. Учебное пособие для студентов специальности 5В071700 «Теплоэнергетика» всех форм обучения. – Алматы: Издательство «ТехноЭрудит», 2018 – 74 с. (автор: Онищенко О.Н.). ISBN 978-601-327-537-6.

2018 – Расчет водоподготовительной установки с параллельным включением фильтров. Методические указания к курсовой работе. – Алматы: Издательство «ТехноЭрудит», 2018 – 116 с. (автор: Онищенко О.Н.). ISBN 978-601-327-589-5.

2022 – Монография: Теплофизическая обработка тонкодисперсных отходов производства для получения металлизированного продукта. – Караганда: ТОО «Санат-ПОЛИГРАФИЯ» -797 с. ISBN 978-9965-38-470 (авторы: Жабалова Г.Г., Онищенко О.Н., Мухаметхан М.)

2022 – Теплотехнические измерения и приборы контроля. Алматы: Эверо, 2022. – 132 с. ISBN 978-601-352-879-3. (авторы: Онищенко О.Н., Жабалова Г.Г., Камарова С.Н., Леликова О.Н.)

2024Нагрев и нагревательные устройства. Алматы: Эверо, 2022. – 148 с. ISBN 978-601-352-881-6. (авторы: Онищенко О.Н., Жабалова Г.Г., Камарова С.Н., Леликова О.Н.)

2024 – Котельные установки и парогенераторы. Учебное пособие. – Алматы: Эверо, 2022. – 172 с. ISBN 978-601-352-880-9. (авторы: Онищенко О.Н., Жабалова Г.Г., Камарова С.Н., Леликова О.Н.)

Қосымша ақпарат:

Корпоративтік пошта: o.onichshenko@tttu.edu.kz

Жеке E-mail: teacherolg@mail.ru