Жарияланымдардың әдеп талаптары

Редколлегия авторлар ұсынған материалдарды (қолжазбаларды) журналда жариялау туралы шешім қабылдауға жауапты болады.

Редколлегия қолжазбаларды олардың зияткерлік мазмұны бойынша бағалайды.

Редколлегия мүшелері ұсынылған қолжазбалар туралы ақпаратты тиісті автордан, рецензенттерден басқа ешкімге ашпауы тиіс.

Редколлегия журналдың әрбір нөмірінің мазмұнын талқылауға қатысады.

Сараптамалық баға редакторларға редакциялық шешімдерді қабылдауға көмектеседі және авторға қолжазбаларды жақсартуға көмек көрсетеді.

Қарау үшін алынған кез келген қолжазба құпия құжат ретінде қаралуы тиіс. Қолжазбалар бас редактордың рұқсатынсыз бөгде тұлғалармен көрсетілмеуі немесе талқыланбауы тиіс. Редколлегия жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру, әрбір журналды қалыптастыру және басып шығару процесінің барлығы үшін жауапты хатшы жауапты болады.

Жауапты хатшы мен техникалық редактор келіп түскен материалдар мен рецензияларды қабылдау, тіркеу және сақтау жөніндегі жұмысты қамтамасыз етеді, бөлімдер бойынша журналдың нөмірлерін жинақтайды, тираждың дайындалу және оны тарату мерзімдерін бақылауды жүзеге асырады. ҚМИУ сайтында журналдың уақытылы толтырылуын қадағалайды.

Жауапты хатшы 14 күн ішінде авторға мақаланың келіп түскені туралы электрондық пошта арқылы хабарлайды. Қажет болған жағдайда, ескертулерді жою туралы авторлармен хат алмасу жүргізеді және мақалаларды ресімдеу талаптарының сәйкестігін тексеру үшін редколлегия мүшелеріне "Антиплагиат"жүйесі бойынша мәтіннің бірегейлігін тексеру үшін мақалалар жолдайды.

 Рецензенттердің міндеттері

Рецензиялау объективті жүргізілуі тиіс. Автордың жеке сыны орынсыз.

Рецензент өзінің ескертулеріне дәлел келтіруі тиіс.

Рецензент редактордың назарын қарастырылатын қолжазба мен кез келген басқа да жарияланған жұмыста маңызды ұқсастыққа аударуы тиіс.

Артықшылықты ақпарат немесе идея құпия болуы және жеке мүдделерде пайдаланылмауы тиіс.

Ұсынылған мақаланы рецензиялау кезінде шешім қабылдау үшін оның біліктілігі жеткіліксіз деп санайтын Рецензент бұл туралы редакторға дереу хабарлауға және қарау процесінен бас тартуға тиіс.

Рецензент қажетті сілтемелердің болмауын анықтауға және көрсетуге тиіс.

Рецензент бәсекелестіктен, ынтымақтастықтан немесе мақалаға қатысы бар авторлардың, компаниялардың немесе мекемелердің біреуімен басқа да қатынастардан туындайтын мүдделер қақтығысының себептеріне қызмет етуі мүмкін қолжазбаларды қарамауға тиіс.

Авторлардың міндеттері

Түпнұсқа зерттеу баяндамаларының авторлары оның нәтижелерін мақалада объективті талқылауды ұсынуы тиіс. Егер авторлар басқа авторлардың жұмыстарын және/немесе мәтін фрагменттерін пайдаланса, онда жарияланған жұмыстарға тиісті сілтемелер болуы тиіс. Алаяқтық немесе көрінеу дәл емес арыздар қолайсыз болып табылады.

Әдетте, авторлар бір ғана зерттеулері бар мақалаларды бір журналда жарияламауы тиіс, олар жазған зерттеулер түпнұсқа туындылар болып табылатынына кепілдік беруі тиіс.

Зерттеуге елеулі үлес қосқан тұлғалар тең авторлар ретінде көрсетілуі тиіс(авторлықтың дұрыстығын қамтамасыз ету).

Автор жауапты хатшыны немесе техникалық редакторды өзінің рецензияланатын немесе жарияланған жұмысында анықталған елеулі қателік немесе дәлсіздіктер туралы оны түзету немесе теріске шығару үшін дереу хабардар етуі тиіс.