Оқу-әдістемелік қызмет

АЙНАБЕКОВА
СӘУЛЕ СЕРІКБАЙҚЫЗЫ

Кафедра меңгерушісінің м.а.
PhD


Телефон: +7(705) 628 13 39
E-mail: metal_forming@tttu.edu.kz
Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30,
негізгі корпус,
кабинет 1-101а
Facebook, Instagram


«Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасының оқу-әдістемелік қызметі

Кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы келесі білім беру бағдарламалары бойынша сабақтар өткізеді:

Бакалавриат:

- 6В07108 – «Машина жасаудағы ұсталық-штамптау өндірісі»

- 6В07201 – «Материалдарды қысыммен өңдеу»

- 6В07501 – «Стандарттау, метрология және сертификаттау»

Магистратура:

- 7М07101-  «Жаңа конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясы» (бейіндік және ғылыми-педагогикалық)

Докторантура:

- 8D07101 – «Инженериядағы нанотехнологиялар».

Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу және қайта өңдеу бойынша жұмыстар жүргізілуде:

  • модульдік білім беру бағдарламалары;
  • пәндердің оқу-әдістемелік кешендері;
  • пәндердің электрондық оқу-әдістемелік кешендері;
  • курстық, зертханалық, практикалық жұмыстарды орындау және студенттердің өзіндік жұмыстары үшін әдістемелік нұсқаулар;
  • силлабустар, жұмыс бағдарламалары;
  • дәріс жазбалары;
  • ISBN және © индексі бар оқулықтар, монографиялар және оқу құралдары;
  • электрондық әдістемелік материалдар және виртуалды зертханалық жұмыстар;
  • білімді бақылауға арналған тест материалдары мен материалдары;

Оқу-әдістемелік құжаттаманы кафедраның ПОҚ әзірлейді, кафедра отырыстарында талқылаудан өтеді, факультет деканымен, академиялық саясат жөніндегі директормен келісіледі және университеттің академиялық мәселелер жөніндегі проректорымен бекітіледі.

Жыл сайын кафедраның ПОҚ біліктілікті арттыру курстарынан өтеді.