Оқу-әдістемелік қызмет

ЕРЖАНОВ
АЛМАС САТЫБАЛДЫЕВИЧ

кафедра меңгерушісі
PhD


Телефон: +8 (747) 131 21 83
E-mail:  a.yerzhanov@tttu.edu.kz
Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30,
Зертханалық корпус,
кабинет 114
Facebook, Instagram


 «Металлургия және материалтану» кафедрасының профессор-оқытушы құрамы бакалавриат, магистратура және докторантура білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде келесідей оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу жұмыстарын атқарады:

  • пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және қайта өңдеу;
  • пәндердің электронды оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және қайта өңдеу;
  • курстық, зертханалық, практикалық жұмыстарды және студенттердің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқауларды әзірлеу және қайта өңдеу;
  • жұмыс бағдарламаларын әзірлеу және қайта өңдеу;
  • силлабустарды әзірлеу және қайта өңдеу;
  • ISBN және © индекстеріне ие оқу құралдарын, оқулықтарды және монографияларды даярлау;
  • электронды әдістемелік материалдарды және виртуалды зертханалық жұмыстарды әзірлеу;
  • тестілік материалдар мен білімді бақылауға арналған материалдарды әзірлеу және қайта өңдеу;
  • дәріс конспектілерін әзірлеу және қайта өңдеу.

Оқу-әдістемелік құжаттамаларды кафедраның профессор-оқытушы  құрамы әзірлейді, ол кейін кафедра отырыстарында талқылаудан өтеді, факультет деканы мен академиялық саясат жөніндегі департамент директорымен келісіледі, оқу ісі жөніндегі проректорымен бекітіледі.