Байланыс

Толық мағлұматты келесі мекен-жайы бойынша алуға болады:
101400, Карағанды обл. Темиртау қ., Республика даңғылы, 30, «ҚарИУ» КЕАҚ.

Қабылдау комиссиясы: 119-кабинет.

Телефон: 8 (7213) 91-42-34

Телефакс: 8 (7213) 91-62-80

E-mail: hte_kgiu@mail.ru

«Химиялық технология және экология» кафедрасымен танысу үшін
«ҚарИУ» КЕАҚ,  А корпусы, А-315,А-317а, А-314. аудиторияларымен танысып шығыңыз.