Оқытылатын пәндер

БАКАЛАВРИАТ

Экономикалық ілімдердің тарихы

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Статистика

Экономикалық теория

Микро-макроэкономика

Кәсіпкерлік

Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

Операциялық менеджмент

Менеджмент

Маркетинг

Бухгалтерлік есеп

Салықтар және салық салу

Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар

Қаржы

Қаржы нарықтары мен делдалдар

Бизнес экономикасы

Сауда экономикасы

Бағаны қалыптастыру

Еңбек экономикасы

Кәсіпорын қызметін жоспарлау

Ғылыми зерттеулер негіздері

Сметалық іс

Экономикалық талдау

Банк ісі

Қаржылық менеджмент

Корпоративтік қаржы

Қаржылық талдау

Аудит және АХС

Практикалық аудит

Салықтық есепке алу және есептілік

Орта және шағын бизнес субъектілерінің бухгалтерлік есебі

Кәсіпкерлік жүйесіндегі бухгалтерлік есеп

Әлеуметтік саладағы коммерциялық қызметті есепке алу

Қаржылық есептілікті талдау

Басқарушылық есеп 1

Сату және өндіріс циклын есепке алу

Персоналды басқару

Бухгалтерлік есеп негіздері

Қаржылық есеп 1

Қаржылық есеп 2

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Бизнесті ұйымдастыру

Халықаралық экономика

Сапа менеджменті

Саудадағы Менеджмент

Туризм және қонақ үй бизнесіндегі Менеджмент

Басқару мәдениеті және этика

Инвестициялық менеджмент

Стратегиялық менеджмент


МАГИСТРАТУРА

Персоналды басқарудың әлеуметтік-психологиялық мәселелері

Қазіргі әлемдегі мәдениетаралық өзара іс-қимыл

Кәсіпкерлік және бизнес экономикасы

Экономикалық талдаудың заманауи әдістері

Инновациялық жобаларды Бизнес-жоспарлау

Микро – макроэкономикалық талдау

Басқарушылық есеп және талдау

Цифрландыру жағдайындағы мемлекеттік тапсырыстар мен сатып алулар жүйесі

Басқару стратегиясы

Әлемдік экономика және интеграция

Еңбек нарығы және жұмыспен қамту