АВКУРОВА ЖАДЫРА СОВЕТХАНОВНА

Білімі:

2005 ж С. Аманжолов атындағы ШҚМУ (Өскемен қ.), «Физика және информатика» оқытушысы.

2012 ж Қайнар(Семей) университеті  «Ақпараттық жүйелер» техника ғылымдарының магистрі.

Академиялық жұмыс тәжірибесі:

2005-2006 жж. Тарбағатай ауданы, Жаңа талап орта мектебінде физика және информатика пәнінен мұғалім.

2006-2007 жж. Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогика Институтының информатика кафедрасында оқытушы (Алматы қ.)

2007-2015 жж. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасында оқытушы.

2015ж. қазіргі уақытқа дейін Қараганды индустриялық университеті, «ЖИТ» кафедрасының аға оқытушысы

Оқытылатын пәндер тізбесі

  • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
  • Компьютерлік графика
  • Интернет-технологиялар.
  • Интернет-технологиялар және компьютерлік желілер (miner)
  • Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
  • ERP-кәсіпорынды басқару жүйелері
  • Сандық схематехника
  • Математикалық логика және алгоритм теориясы
  • Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу құралдары
  • Веб-бағдарламалау

Біліктілікті арттыру:

2019ж. Ресей Ғылым академиясының Сібір бөлімі (РҒА СБ) А. П. Ершов атындағы Информатика жүйелері институтында «APT-шабуылдарды ерте анықтау және киберкеңістіктегі бұзушыларды анықтау әдістері мен модельдері» тақырыбы бойынша докторлық диссертация жоба шеңберінде ғылыми тағылымдамадан өтті. (РФ, Новосибирск қ.)

2021 ж. «Антиплагиат» оқу-әдістемелік орталығы, «Антиплагиат» жүйесімен танысу» тақырыбындағы вебинар

2021ж. «Антиплагиат» оқу-әдістемелік орталығы, «Ғылыми ақпараттың сапа стандарттары: Web of Sience және антиплагиат» тақырыбындағы вебинар

2021ж. «Антиплагиат» оқу-әдістемелік орталығы, «Ғылым мен білімге арналған Wiley және «Антиплагиат» баспасының ақпараттық қызметтері» тақырыбындағы вебинар

2021ж. «Антиплагиат» оқу-әдістемелік орталығы «Антиплагиат жүйесінде тезистерді тексеру» тақырыбындағы вебинар «Онлайн мастер-класс»

2021ж. «IT SCHOOL» бағдарламалау мектебінде «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» курсы (72 сағат)

2021ж. – «IT SCHOOL» бағдарламалау мектебінде «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» курсы (72 сағат)

2022ж. «Теміртау қаласының тілдерді дамыту орталығ» КММ. Ағылшын тілі курсы – B2-Upper-Intermediate level

2023ж. «Интернет технологиялары» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курстары, Ғалымнұр біліктілікті арттыру орталығы, Түркістан қ., 72 сағат.

2023ж. Қарағанды индустриялық университетінің 60 жылдығына арналған «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРИЯ» ХІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына белсенді қатысқаны үшін СЕРТИФИКАТ 19-20.10.2023г.

2023ж. «Академиялық ортада жасанды интеллектті пайдаланудың тәуекелдері мен мүмкіндіктері» тақырыбындағы цифрлық сауаттылық бойынша онлайн тренингке қатысқаны үшін СЕРТИФИКАТ 2023 ж. желтоқсан.

2023ж. «Білім берудегі жасанды интеллект» тақырыбында ЖШС «Инновациялық білім беру технологияларының ғылыми-зерттеу орталығы» ұйымдастырған конференцияға қатысқаны үшін СЕРТИФИКАТ.

Марапаттар мен сыйлықтар:

2022 ж. ДИПЛОМ «Үздік ғылыми қызметкер-2021»

Жарияланымдар мен презентациялар:

2019 ж. Авкурова Ж.С., Джузбаева Б.Г. “Күрделі жүйелерді модельдеу кезінде онтологияны қолдану”//Innovation Management and Tehnology in the Era of Globallzation: Materials of the VI International Scientific-Practical Conference January 9- 11, 2019 (Pattaya, Thailand) pp. 206-214.

2019 ж. Nazym Zhumangaliyeva, Anna Korchenko, Aliya Doszhanova, Aigul Shaikhanova, Shangytbayeva Gulmira, Avkurova Zhadyra// Detection environment formation method for anomaly detection systems.-Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 31st August 2019. Vol.97. No 16,-Рр.4239-4250. ISSN: 1992-8645E-ISSN: 1817-3195

2019 ж. Zhumangaliyeva N.K., Korchenko A.A., Doszhanova A.A., Avkurova Zh. S.Analysis of intrusion detection systems // Хабаршы №3(103) 2019, ӘлФараби атындағы Қазақ  ұлттық университеті

2020 ж. Zhumangaliyeva N.K.,       Aliya Doszhanova, Anna Korchenko, Svetlana Kazmirchuk, Avkurova Zhadyra, Dauriya Zhaxygulova. Method of Linguistic variable standards formation for honeypot classification// News of Nas RK. Series of geology and technical  scienes ISSN  2518 -170X (online) ISSN 22224-5278 2020 /5

2020ж. Авкурова Ж.С., Б.К.Абдураимова, С.А.Гнатюк, А.И.Гизун // Виртуалды қабақ технологиялар негізінде қазіргі шабуылдарды анықтау жүйелеріне талдау// ҚазҰТЗУ хабаршысы №6(142) Сәтбаев университеті, 2020 қараша. Алматы № 6 (142) 654-658б

2021ж. Сапарходжаев Н.П., Авкурова Ж.С., Давлетова В.М. Білім беру порталы //ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған инновациялық технологиялар және инженерия XI халықаралық ғылыми практикалық конференциясының еңбектер жинағы 157-161 б. КИУ 25-26 қараша, 2021 ISВN.

2021 ж. Авкурова Ж.С., Белгібаева Л.М. IT технологиялар білім беру жүйесінің қажетті компоненттері ретінде //ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған инновациялық технологиялар және инженерия XI халықаралық ғылыми практикалық конференциясының еңбектер жинағы.162-165б. КИУ 25-26 қараша, 2021

2021 ж. Sergiy Gnatyuk, Rat Berdibayev, Avkurova Zhadyra.//International Conference on Information and Software Technologies pp 169-184. 07 October 2021

2021ж. Авкурова Ж.С., Абдураимова Б.К.,Гнатюк С.А., Кыдыраллина Л.// Модель хостовых и сетевых параметров для раннего выявления арт-атак и идентификации четкого определения типа нарушителя// Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К.Сатпаева. Сборник трудов международной научно-практической конференции. 362-365 стр. 2021

2022ж. Zh. Avkurova, B. Abduraimova, S. Gnatyuk, L.M. Kydyralina. Model of para meters for early detection of apt attacks and identification of security intruders in cyberspace // Оf the national academy of sciences of the republic of kazakhstan physics and information technology seriesissn 1991-346 ХVolume 1, Number 341 (2022), 17–25 https://doi.org/10.32014/2022.2518-1726.112IRSTI 81.93.29UDC 621.39:004.

2022ж. Zh. Avkurova, Sergiy Gnatyuk, Development of the structural and analytical models for early apt-attacks detection and intruders identification // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ) 6(1): 53-58 ISSN 2587- 4667 Scientific Cyber Security Association (SCSA)

2022ж. Zh. Avkurova, S. Gnatyuk,B. Abduraimova,L. Kydyralina// MODELS OF STANDARDS AND GOVERNING RULES FOR THE SYSTEMS OF EARLY DETECTION OF APT-ATTACKS AND IDENTIFICATION OF VIOLATORS IN CYBERSPACE № 3 (2022): Известия НАН РК. Серия информатики

2022ж. Белгібаева Л.М., Авкурова Ж.С. Білім беру жүйесіндегі PADLET – виртуалды тақтасын қолдану мүмкіндігі // «Білім берудегі инновация тәсілдер» Республикалық ғылыми әдістемелік конференциясы еңбектер жинағы.161-166б. КИУ 29-30 қараша, 2022.

2023ж. Авкурова Ж.С., Белгібаева Л.М. Статья на участие в XII Международной научно – практической конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНЖИНИРИНГ» посвященный 60-летию Карагандинского индустриального университета «Цифрлық трансформацияның жобаларды басқаруға әсері» 19-20.10.2023г.

Жаңа ғылыми әзірлемелер:

Авторлық құқық СЕРТИФИКАТЫ «Компьютерлік тораптар» электрондық оқулық. (Кубегенова А.Д., Иксебаева Ж.С., Авкурова Ж.С.) №39267, «26» қыркүйек 2023ж.

Орналасқан жері:

Теміртау қ,. Республика көшесі 30, басты корпус, кабинет 245

Байланыс деректері:

Email: zh.avkurova@tttu.edu.kz