Хамитова Шайзат Амантаевна

Білімі:

2002-2006 Қарағанды «Болашақ» актуалды білім беру институты, мамандығы «Мектептегі шет тілдерінің мұғалімі (ағылшын, француз)» біліктілігі «шет тілі: екі шет тілі». 2014-2016 Орталық Қазақстан Академиясы, магистратура «6М020500 – Филология», біліктілігі «Гуманитарлық ғылымдар магистрі», 2019-2022  Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, докторантура «8D02306001- Филология».

Лауазымы мен ғылыми дәрежесі: гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушы.

Академиялық жұмыс тәжірибесі:

2006-2007 «Болашақ» КИАО шет тілдерінің оқытушысы.Қарағанды қ;

2007-2013 КМҚК «Қарағанды гуманитарлық колледжі» шет тілдер және арнайы пәндер оқытушысы. Қарағанды қ;

2013-2015 ЖМ «Теміртау технологиялық колледжі» ағылшын тілі және арнайы пәндер оқытушысы;

2015 жылдан – Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, «Жалпы білім беретін пәндер кафедрасының гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушы;

Оқытатын пәндері: Шет тілі, кәсіби шет тілі

Біліктілікті көтеру куәліктері:

2021ж. Ресей халықтар достығы университетінде «Мәдениет пен қоғамдағы би транслингвизм (русофония)» тақырыбындағы курсты аяқтағаны туралы сертификат(72 сағат).

2021 ж. Ресей Федерациясында Челябинск қаласында ғылыми тағылымдама курсы (120 сағат).

2023ж. Ғылыми зерттеулерге арналған Wiley Online Library ресурстары бойынша семинарға қатысушы сертификаты.

2023ж. М.Танк атындағы Беларус мемлекеттік педагогикалық университетінің қайта даярлау және біліктілікті көтеру институтының біліктілікті көтеру курсы (72 сағат).

Мекен жайы:
Қарағанды индустриялық университеті, Республ
ика даңғылы, 30 н-408 каб.

Корпоративті пошта: sh.khamitova @tttu.edu.kz
Телефон: +7(7213)90-79-04 (148)

Scopus Author ID:

Web of Science Researcher ID:

ORCID: 0000-0003-1918-1529