Еркинова Гульнура Ардаковна

 

Білім:

2016-2020 жж. — Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

Мамандығы: 5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы».

Дәрежесі: Бакалавр

2021-2023 жж. – Қарағанды индустриалды университеті

Мамандығы: 7M07102 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»

Дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі.

Жұмыс тәжірибесі:

2020 – «Фитохимия» ХҒПХ АҚ-терпеноидтар зертханасының инженері

2020 – «Серіктес» АҚС ЖШС-Шаң-газ аналитикалық зертханасының маманы

2021 – «GIO TRADE» ЖШС-сынақ орталығының инженер-химигі

2021 (желтоқсан) – КАРИУ КЕАҚ-т зертханашы

2022 (қыркүйек) – Техникалық – экономикалық колледж- оқытушы

2023 (қыркүйек) – қазіргі уақытқа дейін — «КарИУ» КЕАҚ – «Химиялық технология және экология» кафедрасының оқытушысы

Оқытылатын пәндердің тізбесі: Физикалық химия, фармацевтикалық өндірістегі ақпараттық технологиялар, химия, жалпы химиялық технология

Жұмыспен қамту: толық жұмыс күні

Біліктілікті арттыру, сертификаттар мен марапаттар:

Certificate passed advanced training on the topic: «CIRCULAR ECONOMY AND DIGITAL TECHNOLOGIES: A REVIEW OF THE CURRENT RESEARCH STREAMS» in the amount of 72 hours 27.10.2022- 09.11.2022

Certificate passed advanced training on the topic: «HOW IS WRITING GOOD SCIENTIFIC PAPERS? » in the amount of 72 hours /21 November -02 December, 2022

Жарияланымдар мен презентациялар :

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ

LII республикалық «Жастар, ғылым және техника» ғылыми-практикалық конференциясының еңбектер жинағы

2022 ж. – Меркулов В. В., Абдрасилов Б. С.

АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕҢ БАСТЫ ҚАҒИДАСЫ ТРУДЫ

«Білім берудегі инновациялық тәсілдер» республикалық ғылыми-әдістемелік конференциясының еңбектер жинағы – Теміртау, Қариу

2022ж. – ЕСБОЛАТ А

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНОГО 8-ОКСИХИНОЛИНА

«Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің жинағы»

2023ж. – Б.С. АБДРАСИЛОВ, С.К. КАБИЕВА, В.В. МЕРКУЛОВ,

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF MEDICINES BASED ON SORB FRUITS AND DETERMINATION OF ITS ANTIOXIDANT ACTIVITY

«Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің жинағы»

2023г. – S.K. KABIEVA, G.M. TEMIR, F.J. ABYLKANOVA

Жаңа ғылыми әзірлемелер: жоқ

e-mail: g.erkinova@tttu.edu.kz