Отчет за 2013-2014 уч. год | | 2013-2014 оқу жылына есеп беру

[ru]

Мероприятия, проведенные УМС специальности высшего и послевузовского образования за 2013 – 2014 гг.

Мероприятия

Дата проведения

1. Выполнение поручений МОН РК: Сентябрь-октябрь 2013г.
1.1 Разработка Типовых учебных программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры по специальности Металлургия
1.2 Разработка типовых учебных планов и образовательных учебных программ технического и профессионального образования по специальностям:- 1001000 – Обслуживание и ремонт доменной печи

– 1002000 – Металлургия черных металлов (по видам)

– 103000 – Металлургия цветных металлов

– 1004000 – Литейное производство

– 1005000 – Внепечная обработка стали

– 1007000 – Производство огнеупоров

Декабрь 2013г.
1.3 Участие в заседаниях рабочей группы по рассмотрению проектов ТУПиОУП на базе АО «Республиканский научно-методический центр развития ТиПО и присвоения квалификации» (г.Астана) Декабрь –январь 2013-14 гг.
2. Работа с Национальным центром тестирования МОН РК по созданию тестовых заданий ВОУД Октябрь 2013г.
3. Экспертиза тестовых заданий ВОУД Октябрь 2013г.
4. Экспертиза Типовых учебных программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры по специальности Металлургия Сентябрь-октябрь2013г.
5. Экспертиза типовых учебных планов и образовательных учебных программ технического и профессионального образования по специальностям:- 1001000 – Обслуживание и ремонт доменной печи

– 1002000 – Металлургия черных металлов (по видам)

– 103000 – Металлургия цветных металлов

– 1004000 – Литейное производство

– 1005000 – Внепечная обработка стали

– 1007000 – Производство огнеупоров

Декабрь 2013г.
6. Анализ рабочих учебных планов и модульных образовательных программ бакалавриата по специальности 5В070900-Металлургия, согласование с работодателями. Январь2014г.
7. Анализ рабочих учебных планов и модульных образовательных программ магистратуры по специальности 6М070900-Металлургия, согласование с работодателями. Февраль2014г.
8. Сбор и обобщение предложений ВУЗов по обновлению и совершенствованию содержания учебных программ дисциплин высшего и послевузовского образования Постоянно
9. Участие в учебно-методических семинарах, курсах повышения квалификации В течение года
10. Участие в международных и республиканских научно-методических конференциях В течение года 
11. Рассмотрение и утверждение заданий первого и второго туров Республиканской студенческой олимпиады по металлургии Февраль2014
12. Проведение Республиканской студенческой олимпиады по направлению «Металлургия» Март 2014г.
13. Проведение II-го этапа Республиканского конкурса научно-исследовательских работ студентов по направлению «Металлургия» Март 2014 г.
14. Рецензирование научных статей по направлению «Металлургия», написание отзывов на авторефераты кандидатских диссертаций и т.д. В течение года
[/ru] [kk]

2013-2014 оқу жылындажоғарғы және жоғарғы білімнен кейінгі білім мамандықтары бойынша ОӘС өткізген іс-шаралар

Іс-шаралар

Өткізілген уақыты

1. ҚР БҒМ тапсырмаларын орындау: қыркүйік-қазан 2013ж.
1.1  әзірлеу  
1.2 Мына мамандықтар бойынша техникалық және кәсіби білімдік оқу жоспарларын және білімдік оқу бағдарламаларын әзірлеу:

– 1001000 – Домна пештерін күту және жөндеу

– 1002000 – Қара және түсті металдар  металлургиясы (салалар бойынша)

– 103000 – Түсті металдар металлургиясы

– 1004000 – Құю өндірісі

– 1005000 – Болатты пештен тыс өңдеу

– 1007000 – Отқа төзімді тіреулер өндірісі

желтоқсан 2013ж.
1.3 «Республикалық ТжКБ  дамыту және санаттарды беру ғылыми-әдістемелік орталығы » АҚ (Астана қ.) базасында өтетін жобаларын қарастыруға арналған жұмысшы тобының отырысына қатысу желтоқсан-қаңтар 2013-14 жж.
2. ОЖСБ арналған тестілік тапсырмаларды әзірлеу бойынша ҚР БҒМ Ұлттық Тестілеу орталығымен бірге жұмыс жасау қазан 2013ж.
3. ОЖСБ тестілік тапсырмаларын сараптау қазан 2013ж.
4. Металлургия мамандығы бойынша бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша Үлгілік оқу бағдарламаларын сараптау қыркүйік-қазан

2013ж.

5. Мына мамандықтар бойынша техникалық және кәсіби білімдік оқу жоспарларын және білімдік оқу бағдарламаларын сараптау:

Экспертиза типовых учебных планов и образовательных учебных программ технического и профессионального образования по специальностям:

– 1001000 – Домна пештерін күту және жөндеу

– 1002000 – Қара және түсті металдар  металлургиясы (салалар бойынша)

– 103000 – Түсті металдар металлургиясы

– 1004000 – Құю өндірісі

– 1005000 – Болатты пештен тыс өңдеу

– 1007000 – Отқа төзімді тіреулер өндірісі

желтоқсан 2013ж.
6. 5В070900-Металлургия мамандығына арналған бакалавриаттық жұмысшы оқу жоспарларын және модулді білім бағдарламаларын талдау, жұмыс берушілермен келісу. қаңтар

2014ж.

7. 6М070900-Металлургия мамандығы үшін магистратураға арналған жұмысшы оқу жоспарларын және модулді білім бағдарламалары талдау, жұмыс берушілермен келісу. ақпан

2014ж.

8. Жоғарғы және жоғарғы білімнен кейінгі пәндік білімдік оқу бағдарламаларының мазмұнын жетілдіру және жаңарту бойынша ЖОО ұсыныстарын жинау және жиынтықтау. тұрақты
9. Оқу-әдістемелік семинарлар және біліктілікті арттыру курстарына қатысу. жыл ішінде
10. Халықаралық, республикалық ғылыми-әдістемелік конференцияларға қатысу. жыл ішінде
11. Металлургия бойынша Республикалық студенттік олимпиаданың бірінші және екінші кезеңінің тапсырмаларын қарастыру және бекіту. ақпан

2014

12. «Металлургия» бағыты бойынша Республикалық студенттік олимпиаданы өткізу. наурыз 2014ж.
13. «Металлургия» бағыты бойынша Республикалық студенттік ғылыми-зерттеу жұыстары байқауының ІІ-ші кезеңін өткізу. наурыз 2014ж.
14. . «Металлургия» бағыты бойынша ғылыми мақалаларға сын-пікір, кандидаттық диссертациялық автобаяндамаларға пікір жазу және т.б. жыл ішінде  

 

[/kk]