РОӘК ОӘБ

ОӘБ қызметі туралы ереже


2023
2024

 

ОӘБ құрамы


2023
2024

 

ОӘБ жұмыс жоспары


2023
2024

 

Отырыс хаттамалары


2023
2024

 

РОӘК грифін беру туралы ереже


2023
2024

 

ОӘБ грифін беруге арналған оқу әдебиеттерінің тізімі


2023
2024

 

Қосымша ақпарат


2023
2024