Пример

Жобаның атауы
Жоба іске асырылатын конкурстың атауы
Жоба іске асырылатын ғылымды дамытудың басым бағытының атауы
Жоба іске асырылатын мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, зерттеу түрі
Жобаны іске асыру мерзімдері
Жобаның өзектілігі
Жобаның мақсаты
Зерттеу тобы
Жобаның күтілетін нәтижелері
Қазіргі уақытта қол жеткізілген нәтижелер
Жоба тақырыбы бойынша жарияланған жұмыстар
Әлеуетті пайдаланушылар үшін байланыс ақпараты