Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс
нысаны

04.05.2024 жылғы №3/24 хаттама, күндізгі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

1. Ахмед-Заки Дархан Жұмақанұлы - «Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы,

ҚР Ғылым және жоғары білім вице-министрі.
2. Быков Владимир Анатольевич - Директорлар кеңесінің мүшесі,«ҚР Жеке кәсіпкерлікті дамыту және жәрдемдесу қауымдастығы» ҚБ
төрағасы, Тәуелсіз директор (келісім бойынша).
3. Күлпейісов Ернар Дауылұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі,Қарағанды облысы «Атамекен» Кәсіпкерлер Палатасының директоры
Тәуелсіз директор (келісім бойынша).

Қаралған мәселелер:

1. 2024-2025 оқу жылына арналған «Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ Білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін

бекіту туралы (Баяндамашы - Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі Проректор Сивякова Г.А.).
2. «Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ Корпоративтік хатшыны тағайындау туралы (Баяндамашы - Басқарма мүшесі-академиялық
мәселелер жөніндегі Проректор Сивякова Г.А.).

Шақырылғандар:

Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі Проректор
Г. А.Сивякова.